Till innehåll på sidan

Yrkeshögskoleutbildning -Barnspecialistundersköterska 200 poäng

Utbildningen är en del av det certifierade Vård- och omsorgscollege som finns på Campus Åsö.

- i samarbete med:

Ny anordnare fr.o.m. 1 augusti

Utbildningen Barnspecialistundersköterska drevs tidigare av Åsö vuxengymnasium men tas över av Frans Schartaus Handelsinstitut fr.o.m. 1 augusti 2021. Ny anordnare dock samma huvudman, Stockholms stad. Alla stadens YH-utbildningar samlas nu under ett och samma tak. Du hittar information om utbildningen och skolan på Frans Schartaus webbplats: https://www.schartau.se/yh-utbildningar/barnspecialistunderskoterska.html.

Vad gör en Barnspecialistundersköterska?

En Barnspecialistundersköterska har en nyckelroll i vårdteamet inom hälso- och sjukvården kring ett barn eller ungdom och dess anhöriga. Du kan arbeta på olika avdelningar inom ett sjukhus. Du kommer att ägna mycket tid åt barnen och vara en trygg punkt. Du kan också arbeta med barn med funktionsnedsättning; inom korttidsboende för barn eller grundsärskola.

Utbildningens målgrupp

Utbildningen Barnspecialistundersköterska kräver att du har arbetat minst ett år som undersköterska och riktar sig till dig som vill få en specialistkompetens inom barn- och ungdomssjukvård. Det är en kvalitetssäkrad vidareutbildning på ett år för dig som vill arbeta med sjuka barn och/eller barn med funktionsnedsättning.

God arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är mycket god och du kommer att vara eftertraktad efter examen. Över 90 procent av de som tagit examen de senaste 10 åren har fått arbete inom barnsjukvård eller arbete med barn med funktionsnedsättning. Framtidsprognoser över befolkningstillväxten visar att antalet nyfödda, barn och ungdomar bara kommer att öka. Branschen förutser därför ett ökat behov av barn- och ungdomssjukvård på grund av sjukdomar, funktionsnedsättning och andelen för tidigt födda. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar bland de som nu arbetar i verksamheterna.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och omfattar 200 yrkeshögskolepoäng, totalt 40 veckors studier. Barnspecialistundersköterska innehåller både relevant teori och två olika LIA-praktik på 6 veckor vardera. Utbildningen genomförs på plats i klassrum och på arbetsplatsen och det är ingen distansutbildning. Tiderna är under teoridelen 09.00 – 16.00 måndag – fredag och på LIA-praktik enligt handledarens schema 06.45 – 22.15 måndag – söndag. (ramtid) Utbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen och specialiserade kunskaper i barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, barn och ungdomars livsvillkor och rätt, barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt pedagogik och handledning. Undervisningen leds av kunniga och pedagogiska lärare och gästföreläsare med relevant arbetslivserfarenhet och en tydlig koppling till branschen.

Branschens kompetenskrav

För att lyckas i yrkesrollen är det viktigt att du:

• är empatisk, lyhörd och kan ge ett professionellt bemötande till varje enskilt barn och familj utifrån deras unika förutsättningar
• har förmåga till självständig reflektion över yrket och det egna handlandet i yrkesrollen
• kan bemöta barnet utifrån ett salutogent perspektiv
• kan möta barnet på barnets villkor i svåra situationer med en utvecklad kommunikativ förmåga
• har en utvecklad förmåga att samarbeta och ta ansvar för helheten

Yrkesroller efter examen

Efter examen kan du söka jobb som undersköterska inom barnsjukvård på sjukhus eller som undersköterska/omvårdnadsassistent för barn inom kommunal verksamhet som korttidsboende eller grundsärskola. Många får arbete på sin LIA-praktikplats.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med:

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Utbildningen är sedan januari 2018 en del av det certifierade Vård- och omsorgscollege (VOC) på Campus Åsö. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på såväl arbetsliv som utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär även att skolans lärare medverkar i olika VOC insatser för kompetensutveckling och att studerande som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården.

Utbildningsstart

Nästa utbildningsstart är 16 augusti 2021. Ansökan är öppen mellan 15 februari och 10 maj 2021.

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs både grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet innebär:

gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande.

Särskild behörighet innebär:

• Gymnasiekurserna Svenska 1 och 2/eller Svenska som andra språk 1 och 2 eller motsvarande kompetens.
• Gymnasiekurserna Vård och Omsorgsarbete 1, Medicin 1, Psykologi 1 och Vård-och Omsorgsarbete 2, eller motsvarande kompetens.
• 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid efter gymnasiet som undersköterska eller motsvarande kompetens, vilket innebär minst 1 600 timmar.

Så här gör du en ansökan

• Ansök via länken: https://apply.yh-antagning.se/to/schartau/ht2021/12 (öppnas upp den 15 feb)
• Ladda upp alla dina dokument så att vi ser att du är behörig
• Slutbetyg, avgångsbetyg eller examen från gymnasieskolan för grundläggande behörighet. Utländska betyg går också bra!
• Undersköterskeutbildning
• Betyg i svenska 1 och 2
• Ett års arbetslivserfarenhet som undersköterska
• Tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg krävs och inte ett anställningsbevis då de oftast inte visar annat än det datum ett arbete startar. För att ett dokument om arbetslivserfarenhet ska kunna bedömas måste det innehålla information om omfattning och arbetstider.

Det finns möjlighet inom Yh-utbildningar att göra undantag från delar av behörighetskraven om den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av de studerande får tillhöra denna grupp med reell kompetens.

Vill du veta mer?

Om du har frågor som rör utbildningen kontakta:

Marie Rydh
Utbildningsledare för Barnspecialistundersköterskeutbildningen
E-post: marie.rydh@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 495 83, telefontid på fredagar kl. 10:00 – 12:00

Antagningen har telefontider måndagar kl. 13:00 – 16:00 samt onsdagar mellan kl. 09:00 – 12:00 och 13:00 – 16:00 på telefonnummer 08 508 402 15.

Dela: