Yrkeshögskoleutbildning -Barnspecialistundersköterska 200 poäng

En kvalitetsäkrad YH-utbildning för dig som vill få specialistkompetens för arbete inom barn- och ungdomssjukvård. Nu tar vi emot sena ansökningar till kursstarten den 19 augusti. En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper ges i barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barnspecialistundersköterskan är en nyckelperson i vårdteamet kring ett barn eller ungdom. Nästa utbildningsstart är den 19 augusti 2019. Ansökan öppnar 1 mars och stänger 30 april. Läs mer om ansökan nedan.

- i samarbete med:

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium är certifierat Vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium är sedan januari 2018 certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC). Certifieringen omfattar skolans gymnasiala Vård- och omsorgsprogram och yrkeshögskoleutbildning Barnspecialistundersköterska. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Ytterligare mervärden är att skolans lärare medverkar i VOC insatser för kompetensutveckling och att elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården. Vård- och omsorgscollege finns sedan tidigare som gymnasieutbildning i Stockholm på Kungsholmens västra gymnasium men det har inte tidigare funnits på Komvux eller YH. Nu blir Åsö vuxengymnasium först i Stockholm med det nya konceptet för vuxenutbildning.

God arbetsmarknad

I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn och ungdomar att öka. Vi kan förutse ett ökat behov av barn- och ungdomssjukvård på grund av sjukdomar, funktionsnedsättning och för tidigt födda. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar bland utbildade barnsköterskor.

Helfart 1 år

Utbildningen genomförs på helfart under ett år och omfattar 200 yrkeshögskolepoäng, varav lärande i arbetslivet (LIA) är 60 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs både grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Särskild behörighet innebär:

Från äldre gymnasieutbildningar krävs lägst betyget Godkänd/betyg 3 i:

  • Svenska/Svenska som andra språk A och B, eller motsvarande kompetens.
  • Gymnasiekurserna Vård och Omsorgsarbete, Medicinsk grundkurs, Psykologi A samt Omvårdnad.
  • 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid efter gymnasiet som undersköterska eller motsvarande kompetens.

För nya gymnasieskolan från 2011 gäller lägst betyg E i:

  • Svenska 1 och 2/eller Svenska som andra språk 1 och 2 eller motsvarande kompetens.
  • Gymnasiekurserna Vård och Omsorgsarbete 1, Medicin 1, Psykologi 1 och Vård-och Omsorgsarbete 2, eller motsvarande kompetens.
  • 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid efter gymnasiet som undersköterska eller motsvarande kompetens.

Det finns möjlighet inom Yh-utbildningar att göra undantag från delar av behörighetskraven om skolan bedömer att den sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Högst 20 procent av de studerande får tillhöra denna grupp.

Utbildningsstart 2019

Utbildningen startar 19 augusti 2019. Utbildningstiden är 19 augusti 2019 till 5 juni 2020 i våra lokaler i på Södermalm i Stockholm. Du kan söka från hela landet.

Broschyr 2019

 Här kan du läsa broschyren för 2019/2020: YH-Barnspecialistundersköterska broschyr 2019

Ansökan

Webbansökan är öppen mellan 1 mars - 30 april 2019.
Klicka här för att komma till ansökan

Sen ansökan

Nu har du möjlighet att göra en sen ansökan till kursstart 19 augusti. Det innebär att det fortfarande finns en chans att komma in på utbildningen för behöriga sökande. Vi kommer behandla sena ansökningar i början av augusti om det finns lediga platser. Använd denna länk för att komma till ansökan Sen ansökan.

Ladda upp alla dina dokument redan nu så att vi ser att du är behörig:

  • Slutbetyg, avgångsbetyg eller examen från gymnasieskolan för grundläggande behörighet. Utländska betyg går också bra!
  • Undersköterskeutbildning
  • Betyg i svenska 1 och 2
  • Ett års arbetslivserfarenhet som undersköterska. Tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg och inte anställningsbevis!

Vill du veta mer?

Om du har frågor som rör utbildningen kontakta:

Marie Rydh
Utbildningsledare för Barnspecialistundersköterskeutbildningen
E-post: marie.rydh@stockholm.se
Telefon: 08-508 495 83, telefontid fredagar 10.00 – 12.00

Dela: