Till innehåll på sidan

Webbserverprogrammering 1, 100p

Kurskod: WEBWEB01

Prövningen genomförs på plats i skolan med hjälp av dator med erforderliga programvaror: valfri texteditor samt lokal webbserver (XAMPP Länk »).
Centralt innehåll är PHP » och MySQL ». Du ska koda ett antal php-sidor utifrån specifikationer som erhålls vid prövningstillfället, varav vissa uppgifter bygger på koppling till databas (MySQL). Under prövningen har du internetaccess samt tillgång till dina egna anteckningar och ev. litteratur.

Litteratur

Det finns ett stort utbud av litteratur som behandlar webbserverprogrammering, men vi rekommenderar boken Webbserverprogrammering 1 författad av Lars Gunther då dess innehåll är anpassad för denna kurs. Boken är utgiven på förlaget Thelin Läromedel och har ISBN: 978-91-7379-241-7

Webbresurser:
Det finns otroligt mycket information och kurser på webben. De flesta och bäst är engelskspråkiga. Givetvis är de inte anpassade efter kursplanen för denna gymnasiekurs, men utgör ett bra komplement till lärobok. Exempelvis har https://www.codecademy.com/ kostnadsfri kurs i PHP.

Läs också noga igenom skolverkets kursplan för ämnet

Skolverkets kursplan »

Dela: