Till innehåll på sidan

Vård- och omsorgsarbete 1, 200p

Kurskod: VÅRVÅR01

Prövningen består av en skriftlig del, en muntlig del och en APL-del (praktik).

Skriftlig del

Den skriftliga prövningen omfattar fyra timmar.

Muntlig del

Den muntliga delen sker med prövningsförrättare och medbedömare och vara 1-2 timmar.

APL

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i kursen. Denna kurs kan endast göras som Prövning om APL kan valideras.  Detta kan du göra om du har arbetat minst 6 månader heltid inom vård eller omsorg. Intyg och omdöme krävs från aktuell chef. Chefen skall vara väl förtrogen med dina arbetsprestationer och kommer att kontaktas av den lärare som sköter prövningen. Erfarenheten som skall valideras kan inte vara äldre än 2 år.

Rekommenderad litteratur

Arvidsson, Gudrun, Vård- och omsorgsarbete 1, Liber.

Innehåll/mål

Olika begrepp inom vård och omsorg-

  • Kunskaper om smitta/smittspridning och kunna arbeta efter hygieniska och ergonomiska principer-
  • Gerontologi – det normala åldrandet-
  • Kunna arbeta på ett etiskt och estetiskt sätt-
  • Kunskaper om och erfarenheter av grundläggande vård- och omsorgsuppgifter.
  • Tekniska hjälpmedel.
  • Sekretess i vård- och omsorgsarbetet.
  • Bemötande av och kommunikation med människor med olika behov samt olika former av kommunikationshinder.
  • Vård och omsorg förr och nu.

Länk till skolverkets kursplan med mål, innehåll och betygskriterier

Skolverkets kursplan »

Dela: