Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p

Kurskod: GERVÅR0

Skriftlig prov max 4 timmar

Innehåll

Enligt skolverkets kursplan, centralt innehåll.

Rekommenderad litteratur

Vård och omsorg vid demenssjukdomar,
Skog, M.(2012),
Sanoma Utbildning AB,
ISBN 978 – 915231966 - 6

Skolverkets kursplan »

Dela: