Till innehåll på sidan

Vanliga frågor - FAQ

Vem kan göra prövning?

Personer som är minst 20 år eller har avslutat sin gymnasieutbildning eller inte har påbörjat sin gymnasieutbildning kan göra en prövning. Du får inte vara inskriven på den kurs som prövningen avser och ska dessutom ha anmält dig och betalat enligt anvisningarna.

Kan jag göra prövning i Stockholm om jag bor i annan kommun?

Ja, du är välkommen att göra prövning hos alla anordnare av vuxenutbildning. Du kan dock inte anmäla dig till samma prövning till två kommuner samtidigt.

Får man hjälp att läsa in kursen till prövningen på skolan?

Nej, den prövande ansvarar helt och hållet själv för att läsa in de kunskaper som motsvaras av kursplanen. Viss hjälp har du i de instruktioner som finns till flera ämnen (en del kan laddas ner här från anordnarens webbplats).

Får man tillbaka den administrativa avgiften om man inte genomför sin prövning?

Nej.

Vilken kurslitteratur ska användas?

På sidan om de kurser du kan göra prövning i hittar du du rekommenderad litteratur till de olika kurserna. Klicka här.

När får jag veta datumet för det muntliga provet?

Du får din muntliga tid den dag du skriver det skriftliga provet. Observera att du får en tid från någon dag till fyra veckor efter det skriftliga tillfället. Du kan inte flytta den muntliga prövningen till nästa prövningsperiod. Vid styrkt sjukdom kontaktas prövningsexpeditionen.

Behöver jag genomföra laboration om jag har betyg/intyg sedan innan?

Ja, alla skall genomföra laborationen. Samtliga prövningar i de naturvetenskapliga ämnena omfattar både ett skriftligt prov och ett laborativt moment. Ett betyg sätts endast om bägge dessa moment är genomförda.

Hur anmäler jag mig och vad kostar det?

Du anmäler dig här via länken Prövningstider och anmälan. För att din anmälan skall bli giltig så krävs att du betalar en administrativ avgift på 500 kronor/kurs, information om hur du betalar får du efter du anmält dig. 1-2 veckor före prövningen kommer du att, till din angivna e-postadress, få mer detaljerad information om genomförandet av prövningen.

Observera:

  • En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du behärskar kunskapskraven utifrån kurs/ämnesplanen. Du får ingen handledning inför prövningen utom den information som finns på vår hemsida.
  • Både vid skriftligt och muntligt prov krävs legitimation (fotolegitimation).
  • Den prövande är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs.

När får jag kallelsen till prövning?

Du får kallelse en-två veckor före prövningstillfället.

 

Dela: