Till innehåll på sidan

Undersköterskeutbildning

Vill du jobba inom vården? Utbilda dig till undersköterska på Åsö vuxengymnasium, Stockholms stads eget komvux.

Nästa sökbara kursstart är 3 januari 2022. Ansök senast 7 november 2021. Anökan öppnar 23 september.

Undersköterskeutbildningen på Åsö vuxengymnasium är en certifierad yrkesutbildning för dig som vill jobba som undersköterska. Vi är ett certifierat Vård- och omsorgscollege och erbjuder undervisning i klassrum eller på distans. Utbildningen är på 1,5 år. Våra lärare är behöriga och med lång yrkeserfarenhet från sjukvården. Utbildningen startar 4 gånger per år; augusti, oktober, januari och mars. 

Ansök här

Om utbildningen

  • Undersköterskeutbildningen består av 1500 poäng enligt Vård- och omsorgscollege riktlinjer
  • Det finns ett sort behov av utbildade undersköterskor och du har stora möjligheter till jobb efter utbildningen 
  • På Åsö vuxengymnasium hittar du behöriga lärare med lång arbetslivserfarenhet från sjukvården och som erbjuder undervisning med ditt lärande i fokus
  • I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på ett sjukhus, omsorgsboende eller vårdcentral
  • Du behöver själv inte hitta praktikplats utan vi på skolan hjälper dig att hitta en arbetsplats som passar dig
  • Att studera på komvux är gratis och du har rätt att söka CSN

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium är sedan januari 2018 certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC). Certifieringen omfattar Åsö vuxengymnasiums 

undersköterskeutbildning. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Ytterligare mervärden är att skolans lärare medverkar i VOC insatser för kompetensutveckling och att elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården. Åsö vuxengymnasium är först i Stockholm med det nya konceptet för vuxenutbildning.

Läs mer på: vo-college.se.

_________________________________________________________

Kursstart 3 januari

Yrkesutbildning för undersköterskor
Poäng totalt: 1500 poäng
Förkunskaper: SVA grundläggande delkurs 4
Kursform: Klassrum eller distans, 100 % studietakt
Utbildningens längd: 1,5 år
APL: I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på ett sjukhus, omsorgsboende eller vårdcentral
Start och slut: 3 januari 2022 till 26 maj 2023
Ansökan: Ansök senast 7 november 2021. Ansök här. (Använd kurskod nedan.)
Kurskod KLASSRUM: ÅV1VOABK21VOXABN
Kurskod DISTANS: ÅV1VOABD21VOXABN

Kursstart 14 mars

Yrkesutbildning för undersköterskor
Poäng totalt: 1500 poäng
Förkunskaper: SVA grundläggande delkurs 4
Kursform: Klassrum eller distans, 100 % studietakt
Utbildningens längd: 1,5 år
APL: I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på ett sjukhus, omsorgsboende eller vårdcentral
Start och slut: 14 mars 2022 till 13 oktbober 2023
Ansökan: Ansök senast 16 januari 2022. Ansök här. (Använd kurskod nedan.)
Kurskod KLASSRUM: ÅV3VOABK21VOXABN
Kurskod DISTANS: ÅV3VOABD21VOXABN

_________________________________________________________

Kurser som ingår i utbildningen

Kurser som ingår i basutbildningen:
Omvårdnad 1
Social omsorg 1
Anatomi och fysiologi 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 
Psykiatri 1
Psykologi 1
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Omvårdnad 2
Anatomi och fysiologi 2
Samhällskunskap 1a1 
Social omsorg 2
Svenska som andraspråk 1 
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Psykiatri 2
Hälso- och sjukvård 2
Vård och omsorg specialisering 

Framtida yrkesutgångar och efterfrågan

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent eller boendestödjare. Potentiella arbetsplatser för undersköterskor är bland annat vård och omsorgsboende för äldre, akutsjukvården, vårdcentraler, hemtjänsten och hemsjukvården. Det finns en stor efterfrågan av utbildad personal inom vård och omsorg.

Förändringar i utbildningen från 1 juli 2021 

Programstrukturen i vård- och omsorgsprogrammet förändras den 1 juli 2021. Det påverkar även yrkespaketen till undersköterska. Vård- och omsorgsprogrammet ändras så att de programgemensamma ämnena inom programmet utökas till 1 400 gymnasiepoäng. Programmet innehålla nu sju nya ämnen och fem ämnen försvinner. Innehållet från dessa fem flyttas istället över till de nya ämnena. Elever som påbörjat undersköterskeutbildningen innan den 1 juli 2021 kan slutföra utbildningen enligt sin ursprungliga studieplanering

Ansök här via din kommun

Stockholms kommun»
Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholms och Österåker kommun»
Lidingö kommun
Solna kommun»
Sollentuna kommun»
Nacka kommun»
Upplands Väsby kommun»
Övriga kommuner

Dela: