Undersköterskeutbildning

Certifierat Vård- och omsorgscollege A+B+C, 1500 poäng

Undersköterskeutbildningen på Åsö vuxengymnasium är en certifierad yrkesutbildning för dig som vill jobba inom vården. Utbildningen består av 1500 poäng enligt Vård- och omsorgscollege riktlinjer. Utbildningens längd är beräknad till tre terminer. Att studera på komvux är gratis och du har rätt att söka CSN. Läs mer om att studera på komvux på sidan komvux. Aktuell kursstart är 18 mars. Ansök senast 20 januari. Du kan välja om du vill läsa utbildningen i klassrum eller på distans. Läs mer om hur du ansöker på Så ansöker du.

Undersköterskeutbildningens innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurserna: Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete och Psykiatri. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på riktigt på ex. ett sjukhus, omsorgsboende eller vårdcentral. Det som kännetecknar Åsö vuxengymnasiums undersköterskeutbildning bäst är våra välutbildade och engagerade lärare. Våra yrkeslärare har lång arbetslivserfarenhet från olika delar av vården och fördjupade ämneskunskaper. På nivå C väljer du inriktning.

Nivå C med inriktning Hälsa och Sjukvård är en fördjupning som ger dig kompetens att arbeta som undersköterska på sjukhusens vårdavdelningar, vårdcentral eller som personlig assistent för människor i behov av medicinsk omvårdnad.

Nivå C med inriktning Äldreomsorg är en fördjupning som ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Som undersköterska inom äldreomsorgen kan du arbeta inom hemtjänsten, vård och omsorgsboende för äldre och hemsjukvården.

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium är sedan januari 2018 certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC). Certifieringen omfattar Åsö vuxengymnasiums 

undersköterskeutbildning. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Ytterligare mervärden är att skolans lärare medverkar i VOC insatser för kompetensutveckling och att elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården. Vård- och omsorgscollege finns sedan tidigare som gymnasieutbildning i Stockholm på Kungsholmens västra gymnasium men det har inte tidigare funnits på Komvux eller YH. Åsö vuxengymnasium är först i Stockholm med det nya konceptet för vuxenutbildning. Läs mer på: vo-college.se.

Vårens kursstarter 2019

_________________________________________________________

Nivå A+B kursstart 18 mars 2019 till 13 mars 2020

Poäng: 1100 poäng
Förkunskaper: Svenska/SVA grundläggande nivå delkurs 4
Kursform: Klassrum eller distans
Studietakt: 100 %
Utbildningens längd: A+B+C är på 1,5 år (tre terminer)
APL veckor: veckorna 16-19
Kursstart: 18 mars 2019
Sista ansökningsdag: 20 janauri. Ansök här. (Använd kurskod nedan.)
Kurskod KLASSRUM:  ÅV3VOABK19
Kurskod DISTANS:  ÅV3VOABD19

Kurser som ingår i nivå A+B:

 • Medicin 1, 150 poäng, 18 mars till 24 maj, 10 veckor, Må,On, Fr 09:00-12:00
 • Hälsopedagogik, 100 poäng,18 mars till 24 maj, 10 veckor, Må,On 13:00-16:00
 • SVA 1, 100 poäng, 27 maj till 28 juni, 5 veckor, Må-To 09:00-12:00
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng,  5 augusti till 11 oktober, 10 veckor, Må, On 09:00-16:00
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng,  5 augusti till 11 oktober, 10 veckor, Torsdagar 09:00-12:00
 • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng, 5 aug 11 okt 10 Ti,To 13:00-16:00
 • Psykologi 1 50,  14 oktober till 20 december, 10 veckor, Fr 08:30-12:00
 • Psykiatri 1, 14 oktober till 20 december, 10 veckor, Ti,To 09:00-12:00
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng,  6 januari till 13 mars, 10 veckor, Må,Ti,To 09:00-12:00
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng,  6 januari till 13 mars, 10 veckor, Ti, To 13:00-16:00

_________________________________________________________

Nivå C fördjupning med inriktning Hälsa och sjukvård 18 mars 2019 till 11 oktober 2019

Innehåll: Nivå C med inriktning Hälsa och Sjukvård är en fördjupning som ger dig kompetens att arbeta som undersköterska på sjukhusens vårdavdelningar, vårdcentral eller som personlig assistent för människor i behov av medicinsk omvårdnad.
Poäng: 400 poäng
Förkunskaper: Nivå A+B
Kursform: Klassrum eller distans
Studietakt: 100 %
Utbildningens längd: Nivå C är på en termin
Kursstart: 18 mars 2019
Sista ansökningsdag: 20 janauri. Ansök här. (Använd kurskod nedan.)
Kurskod KLASSRUM: ÅV3VOCHK19
Kurskod DISTANS: ÅV3VOCHD19

Kurser som ingår i nivå C Hälsa sjukvård:

 • Medicin 2, 100 poäng, 18 mars till 24 maj, 10 veckor,Ti,To 09:00-12:00
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng, 18 mars till 24 maj, 10 veckor, Ti,To 13:00-16:00
 • Akutsjukvård 200 poäng, 5 augusti till 11 oktober, 10 veckor, Må-To 09:00-12:00

_________________________________________________________

Nivå C fördjupning med inriktningen Äldreomsorg 18 mars 2019 till 11 oktober 2019

Innehåll: Nivå C med inriktning Äldreomsorg är en fördjupning som ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Som undersköterska inom äldreomsorgen kan du arbeta inom hemtjänsten, vård och omsorgsboende för äldre och hemsjukvården.
Poäng: 400 poäng
Förkunskaper: Nivå A+B
Kursform: Klassrum eller distans
Studietakt: 100 %
Utbildningens längd: Nivå C är på en termin
Kursstart: 18 mars 2019
Sista ansökningsdag: 20 janauri. Ansök här. (Använd kurskod nedan.)
Kurskod KLASSRUM: ÅV3VOCÄK19
Kurskod DISTANS: ÅV3VOCÄD19

Kurser som ingår i nivå C inriktning Äldreomsorg :

 • Hemsjukvård, 100 poäng, 18 mars till 24 maj, 10 veckor,Ti,To 09:00-12:00
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng, 18 mars till 24 maj, 10 veckor, Ti,To 13:00-16:00
 • Äldres hälsa och livskvalitet 200, 5 augusti till 11 oktober, 10 veckor, Ti,To,Fr 09:00-12:00

_________________________________________________________

Framtida yrkesutgångar och efterfrågan

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent eller boendestödjare. Potentiella arbetsplatser för undersköterskor är bland annat vård och omsorgsboende för äldre, akutsjukvården, vårdcentraler, hemtjänsten och hemsjukvården. Det finns en stor efterfrågan av utbildad personal inom vård och omsorg.

Förkunskaper, kursstarter och kurslängd

För att kunna läsa Undersköterskeutbildningen hos oss krävs det att du har grundläggande behörighet motsvarande grundskola. Vård- och omsorgsutbildningen på Åsö vuxengymnasium består av 1500 poäng enligt VOC riktlinjer. Utbildningens längd är beräknad till tre terminer. Nivå C är en fördjupning där du kan välja mellan inriktningarna Hälsa och Sjukvård och Äldreomsorg. Hos oss kan du välja att läsa utbildningen i klassrum eller på distans. Läser du utbildningen på distans skriver du alla prov och gör obligatoriska moment i skolans lokaler. Du söker utbildningen som ett kurspaket. Utbildningen startar fyra gånger per år; januari, mars, augusti och oktober. Du ansöker till utbildningen via länken till din kommun.

Ansök här via din kommun

Stockholms kommun»
Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholms och Österåker kommun»
Solna kommun»
Sollentuna kommun»
Nacka kommun»
Värmdö kommun»
Upplands Väsby kommun»
Övriga kommuner

 

Dela: