Undersköterskeutbildning

Undersköterskeutbildningen på Åsö vuxengymnasium är en certifierad yrkesutbildning för dig som vill jobba inom vården. Åsö vuxengymnasium är ett certifierat Vård- och omsorgscollege och undersköterskeutbildningen består av 1500 poäng enligt Vård- och omsorgscollege riktlinjer. Utbildningens längd är beräknad till tre terminer. På Åsö vuxengymnasium hittar du behöriga lärare och undervisning med lärandet i fokus. Du kan välja om du vill läsa utbildningen i klassrum eller på distans. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på riktigt på ett sjukhus, omsorgsboende eller vårdcentral. Att studera på komvux är gratis och du har rätt att söka CSN. Läs mer om att studera på komvux på sidan komvux. Aktuell kursstart är 5 augusti med sista ansökningsdag 9 juni. Du kan välja om du vill läsa utbildningen i klassrum eller på distans. Läs mer om hur du ansöker på Så ansöker du.

Undersköterskeutbildningens innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurserna: Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete och Psykiatri. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på riktigt på ex. ett sjukhus, omsorgsboende eller vårdcentral. Det som kännetecknar Åsö vuxengymnasiums undersköterskeutbildning bäst är våra välutbildade och engagerade lärare. Våra yrkeslärare har lång arbetslivserfarenhet från olika delar av vården och fördjupade ämneskunskaper. På nivå C väljer du inriktning.

Nivå C med inriktning Hälsa och Sjukvård är en fördjupning som ger dig kompetens att arbeta som undersköterska på sjukhusens vårdavdelningar, vårdcentral eller som personlig assistent för människor i behov av medicinsk omvårdnad.

Nivå C med inriktning Äldreomsorg är en fördjupning som ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Som undersköterska inom äldreomsorgen kan du arbeta inom hemtjänsten, vård och omsorgsboende för äldre och hemsjukvården.

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium är sedan januari 2018 certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC). Certifieringen omfattar Åsö vuxengymnasiums 

undersköterskeutbildning. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Ytterligare mervärden är att skolans lärare medverkar i VOC insatser för kompetensutveckling och att elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården. Vård- och omsorgscollege finns sedan tidigare som gymnasieutbildning i Stockholm på Kungsholmens västra gymnasium men det har inte tidigare funnits på Komvux eller YH. Åsö vuxengymnasium är först i Stockholm med det nya konceptet för vuxenutbildning. Läs mer på: vo-college.se.

Aktuell kursstart 2019

_________________________________________________________

Nivå A+B, 5 augusti 2019 till 26 juni 2020

Poäng A + B: 1100 poäng
Poäng C: 400 poäng, inriktningar: Hälsa och sjukvård och Äldreomsorg
Förkunskaper: SVA grundläggande delkurs 4
Kursform: Klassrum eller distans, 100 % studietakt
Utbildningens längd: 1,5 år, A+B är två terminer och C är en termin
APL: Det är två APL-perioder på 4 veckor/period och ingår i kurserna Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2
Starter hösten 2019: 5 augusti
Sista ansökningsdag: 9 juni för kursstart 5 augusti. Ansök här. (Använd kurskod nedan.)
Kurskod KLASSRUM:  ÅV8VOABK19
Kurskod DISTANS:  ÅV8VOABD19

Kurser som ingår i nivå A+B:

 • Medicin 1, 5 aug till 11 okt, Må,On,Fr 9:00-12:00

 • Hälsopedagogik, 5 aug till 11 okt, Må,On 13:00-16:00

 • Vård- och omsorgsarbete 1, 14 okt till 20 dec, Må,On 9:00-16:00

 • Samhällskunskap 1a1, 14 okt till 20 dec, Torsdagar 9:00-12:00

 • Etik och människans livsvillkor, 6 jan till 13 mars, Ti,To 13:00-16:00

 • Psykologi 1, 6 jan till 13 mars, Fredagar 8:30-12:00

 • Psykiatri 1, 6 jan till 13 mar, Ti,To 9:00-12:00

 • Vård- och omsorgsarbete 2, 16 mar till 22 maj, Må,On,To 13:00-16:00

 • Specialpedagogik 1, 16 mar till 22 maj, Må,On 9:00-12:00

 • Svenska 1/SVA 1, 25 maj till 26 jun, Må-To 9:00-12:00

_________________________________________________________

Nivå C fördjupning med inriktning Hälsa och sjukvård 5 augusti 2019 till 26 juni 2020

Innehåll: Nivå C med inriktning Hälsa och Sjukvård är en fördjupning som ger dig kompetens att arbeta som undersköterska på sjukhusens vårdavdelningar, vårdcentral eller som personlig assistent för människor i behov av medicinsk omvårdnad.
Poäng: 400 poäng
Förkunskaper: Nivå A+B
Kursform: Klassrum eller distans
Studietakt: 100 %
Utbildningens längd: Nivå C är på en termin
Kursstart: 5 augusti 2019
Sista ansökningsdag: 9 juni. Ansök här. (Använd kurskod nedan.)
Kurskod KLASSRUM: ÅV8VOCHK19
Kurskod DISTANS: ÅV8VOCHD19

Kurser som ingår i nivå C Hälsa sjukvård:

 • Medicin 2 , 5 aug till 11 okt, Ti,To 9:00-12:00

 • Gymnasiearbete inom VO,  5 aug till 11 okt, Torsdagar 13:00-16:00

 • Akutsjukvård,14 okt till 20 dec, Må-To 13:00-16:00

_________________________________________________________

Nivå C fördjupning med inriktningen Äldreomsorg 15 augusti 2019 till 26 juni 2020

Innehåll: Nivå C med inriktning Äldreomsorg är en fördjupning som ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Som undersköterska inom äldreomsorgen kan du arbeta inom hemtjänsten, vård och omsorgsboende för äldre och hemsjukvården.
Poäng: 400 poäng
Förkunskaper: Nivå A+B
Kursform: Klassrum eller distans
Studietakt: 100 %
Utbildningens längd: Nivå C är på en termin
Kursstart: 5 augusti 2019
Sista ansökningsdag: 9 juni. Ansök här. (Använd kurskod nedan.)
Kurskod KLASSRUM: V8VOCÄK19
Kurskod DISTANS: ÅV8VOCÄD19

Kurser som ingår i nivå C inriktning Äldreomsorg :

 • Hemsjukvård, 5 aug till 11 okt, Ti,To 9:00-12:00

 • Gymnasiearbete inom VO, 5 aug till 11 okt, Torsdagar 13:00-16:00

 • Äldres hälsa och livskvalitet,14 okt till 20 dec, Ti,To,Fr 9:00-12:00

_________________________________________________________

Du hittar information om alla kurser som ingår samt alla våra kurrstarter för hösten 2019 i vår kurskatalog:Kurskatalog hösten 2019

Framtida yrkesutgångar och efterfrågan

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent eller boendestödjare. Potentiella arbetsplatser för undersköterskor är bland annat vård och omsorgsboende för äldre, akutsjukvården, vårdcentraler, hemtjänsten och hemsjukvården. Det finns en stor efterfrågan av utbildad personal inom vård och omsorg.

Förkunskaper, kursstarter och kurslängd

För att kunna läsa Undersköterskeutbildningen hos oss krävs det att du har grundläggande behörighet motsvarande grundskola. Vård- och omsorgsutbildningen på Åsö vuxengymnasium består av 1500 poäng enligt VOC riktlinjer. Utbildningens längd är beräknad till tre terminer. Nivå C är en fördjupning där du kan välja mellan inriktningarna Hälsa och Sjukvård och Äldreomsorg. Hos oss kan du välja att läsa utbildningen i klassrum eller på distans. Läser du utbildningen på distans skriver du alla prov och gör obligatoriska moment i skolans lokaler. Du söker utbildningen som ett kurspaket. Utbildningen startar fyra gånger per år; januari, mars, augusti och oktober. Du ansöker till utbildningen via länken till din kommun.

Ansök här via din kommun

Stockholms kommun»
Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholms och Österåker kommun»
Solna kommun»
Sollentuna kommun»
Nacka kommun»
Värmdö kommun»
Upplands Väsby kommun»
Övriga kommuner

 

Dela: