Till innehåll på sidan

Undersköterskeutbildning

Vill du jobba inom vården? Utbilda dig till undersköterska på Åsö vuxengymnasium, Stockholms stads eget komvux. Undersköterskeutbildningen på Åsö vuxengymnasium är en certifierad yrkesutbildning för dig som vill jobba som undersköterska. Vi är ett certifierat Vård- och omsorgscollege och erbjuder undervisning i klassrum eller på distans. Utbildningen är på 1,5 år.

Våra lärare är behöriga och med lång yrkeserfarenhet från sjukvården. Utbildningen startar 4 gånger per år; augusti, oktober, januari och mars. Nästa sökbara kursstart är 12 oktober 2020. Ansökan är öppen mellan 6 maj och 16 augusti. Ansök här.

Om utbildningen

  • Undersköterskeutbildningen består av 1500 poäng enligt Vård- och omsorgscollege riktlinjer; nivå A+B grundutbildning(1100 poäng) och nivå C fördjupning (400 poäng)
  • Det finns ett sort behov av utbildade undersköterskor och du har stora möjligheter till jobb efter utbildningen 
  • På Åsö vuxengymnasium hittar du behöriga lärare med lång arbetslivserfarenhet från sjukvården och som erbjuder undervisning med ditt lärande i fokus
  • I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på ett sjukhus, omsorgsboende eller vårdcentral
  • Du behöver själv inte hitta praktikplats utan vi på skolan hjälper dig att hitta en arbetsplats som passar dig
  • Att studera på komvux är gratis och du har rätt att söka CSN

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium är sedan januari 2018 certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC). Certifieringen omfattar Åsö vuxengymnasiums 

undersköterskeutbildning. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Ytterligare mervärden är att skolans lärare medverkar i VOC insatser för kompetensutveckling och att elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården. Åsö vuxengymnasium är först i Stockholm med det nya konceptet för vuxenutbildning. Läs mer på: vo-college.se.

_________________________________________________________

Kursstarter oktober 2020

Nivå A+B, grundutbildning för undersköterskor
Poäng A + B: 1100 poäng
Poäng C: 400 poäng
Förkunskaper: SVA grundläggande delkurs 4
Kursform: Klassrum eller distans, 100 % studietakt
Utbildningens längd: 1,5 år; A+B är två terminer och C är en termin
APL: Det är två APL-perioder på 4 veckor/period och ingår i kurserna Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2
Start och slut: (A+B+C) 12 oktober 2020 till 11 mars 2022
Ansökan: Ansökan är öppen mellan 6 maj och 16 augusti. Ansök här. (Använd kurskod nedan.)
Kurskod KLASSRUM: ÅV10VOABK20VOXABN
Kurskod DISTANS: ÅV10VOABD20VOXABN

Nivå C fördjupning med inriktning Hälsa och sjukvård
Innehåll: Nivå C med inriktning Hälsa och Sjukvård är en fördjupning som ger dig kompetens att arbeta som undersköterska på sjukhusens vårdavdelningar, vårdcentral eller som personlig assistent för människor i behov av medicinsk omvårdnad.
Poäng: 400 poäng
Förkunskaper: Nivå A+B
Kursform: Klassrum eller distans
Studietakt: 100 %
Utbildningens längd: Nivå C är på en termin
Start och slut: 12 oktober till 12 mars 2021
Ansökan: Ansökan är öppen mellan 6 maj och 16 augusti. Ansök här. (Använd kurskod nedan.)
Kurskod KLASSRUM: ÅV10VOCHK20VOXABN
Kurskod DISTANS:  ÅV10VOCHD20VOXABN

Nivå C fördjupning med inriktningen Äldreomsorg
Innehåll: Nivå C med inriktning Äldreomsorg är en fördjupning som ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Som undersköterska inom äldreomsorgen kan du arbeta inom hemtjänsten, vård och omsorgsboende för äldre och hemsjukvården.
Poäng: 400 poäng
Förkunskaper: Nivå A+B
Kursform: Klassrum eller distans
Studietakt: 100 %
Utbildningens längd: Nivå C är på en termin
Kursstart: 12 oktober till 12 mars 2021
Ansökan: Ansökan är öppen mellan 6 maj och 16 augusti. Ansök här. (Använd kurskod nedan.)
Kurskod KLASSRUM: ÅV10VOCÄK20VOXABN
Kurskod DISTANS:   ÅV10VOCÄD20VOXABN

_________________________________________________________

Kurser som ingår i utbildningen

Kurser som ingår i basutbildningen:
Hälsopedagogik
Medicin 1
Samhällskunskap 1a1
Vård- och omsorgsarbete 1
Etik och människans livsvillkor
Psykologi 1
Psykiatri 1
Specialpedagogik 1
Vård- och omsorgsarbete 2
Svenska som andraspråk 1

Kurser som ingår i fördjupningen med inriktning Hälsa och sjukvård:
Vård och omsorg specialisering
Medicin 2
Akutsjukvård 

Kurser som ingår i fördjupningen med inriktning Äldreomsorg:
Vård och omsorg specialisering
Vård och omsorg vid demenssjukdom 
Äldres hälsa och livskvalitet

Framtida yrkesutgångar och efterfrågan

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent eller boendestödjare. Potentiella arbetsplatser för undersköterskor är bland annat vård och omsorgsboende för äldre, akutsjukvården, vårdcentraler, hemtjänsten och hemsjukvården. Det finns en stor efterfrågan av utbildad personal inom vård och omsorg.

Förkunskaper, kursstarter och kurslängd

För att kunna läsa Undersköterskeutbildningen hos oss krävs det att du har grundläggande behörighet motsvarande grundskola. Vård- och omsorgsutbildningen på Åsö vuxengymnasium består av 1500 poäng enligt VOC riktlinjer. Utbildningens längd är beräknad till tre terminer. Nivå C är en fördjupning där du kan välja mellan inriktningarna Hälsa och Sjukvård och Äldreomsorg. Hos oss kan du välja att läsa utbildningen i klassrum eller på distans. Läser du utbildningen på distans skriver du alla prov och gör obligatoriska moment i skolans lokaler. Du söker utbildningen som ett kurspaket. Utbildningen startar fyra gånger per år; januari, mars, augusti och oktober. Du ansöker till utbildningen via länken till din kommun.

Ansök här via din kommun

Stockholms kommun»
Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholms och Österåker kommun»
Solna kommun»
Sollentuna kommun»
Nacka kommun»
Värmdö kommun»
Upplands Väsby kommun»
Övriga kommuner

 

Dela: