SAS grund

Antal: 3

 • Läs Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 2 på Åsö vuxengymnasium

  Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 2

  Läs kursen grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 2 i klassrum på Åsö vuxengymnasium, Stockholms stads eget komvux. Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 2 är den kurs du oftast brukar börja med när du läser grundläggande Svenska som andraspråk på komvux. Under kursen blir du säkrare på det svenska språket och får förutsättningarna att ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet.

  Delkurs 2, 3 och 4 är på 200 poäng vardera. Du börjar oftast med att läsa delkurs 2 efter avklarad SFI utbildning nivå D. Du läser därefter nivå 3 och 4. Är du osäker på din nivå kan du göra ett nivåtest.

 • Läs Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 3 på Åsö vuxengymnasium

  Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 3

  Läs kursen grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 3 i klassrum på Åsö vuxengymnasium, Stockholms stads eget komvux. Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 3 är den tredje kursen i grundläggande Svenska som andraspråk. I kursen ingår läsförståelse, hörförståelse, muntlig presentation, skriftlig framställning och språklig variation där du lär dig att använda språket på ett formellt sätt.

  Under kursen Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 3 blir du säkrare på det svenska språket och får förutsättningarna att ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Delkurs 2, 3 och 4 är på 200 poäng vardera.

 • Läs Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 4 på Åsö vuxengymnasium

  Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 4

  Läs kursen grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 4 på Åsö vuxengymnasium, Stockholms stads eget komvux. Hos oss hittar du behöriga lärare och undervisning med ditt lärande i fokus. I kursen utvecklar du dina kunskaper i Svenska språket och blir bättre på att tala, skriva och förstå svenska.

  Svenska som andraspråk delkurs 4 är sista kursen innan du kan söka komvuxkurser på gymnasial nivå.