Psykologi 1

Antal: 1

  • Kursen Psykologi 1 på Åsö vuxengymnasium

    Psykologi 1

    Läs kursen Psykologi 1 på Åsö vuxengymnasium. Läs in din behörighet till högskola och universitet eller komplettera din gymnasieutbildning.

    Behöriga lärare och undervisning med ditt lärande i fokus. Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.