Programmering 1

Antal: 2

  • Kursen Programmering 1 på Åsö vuxengymnasium

    Programmering 1

    Läs kursen Programmering 1 på Åsö vuxengymnasium. Läs in din behörighet till högskola, universitet, yrkeshögskola eller komplettera din gymnasieutbildning.

    Behöriga lärare och undervisning med ditt lärande i fokus. Kursen är en introduktionskurs i programmering. Du får grundläggande kunskaper i programmering. Du har möjlighet att välja programspråk.

    Kategorier: