Kurser

Antal: 27

 • Vård och omsorg

  Här hittar du följande kurser: Vård- och omsorgsarbete 1-2, Hälsopedagogik, Medicin 1-2, Etik- och människans livsvillkor, Psykologi, Psykiatri, Specialpedagogik, Vård och omsorg vid demenssjukdom, Äldres hälsa och livsvillkor, Validering

  Kategorier:
 • Svenska

  Svenska grundläggande

  Verksamhetspoäng: 1000 p
  Nationell kurskod: 
  GRNSVE2

  Kategorier:
 • Språk

  Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk.

  Kategorier:
 • Kurser inom data och media

  Kurser inom data och Media

  Här hittar du kurserna: Animation, Digitalt skapande, Fotografisk bild, Grafisk Illustration, Information och kommunikation, Medieproduktion, Programmering och Webbutveckling.  

  Kategorier: