Digitalt skapande 1

Antal: 1

  • Kursen Digitalt skapande 1 på Åsö vuxengymnasium

    Digitalt skapande 1

    I kursen Digitalt skapande 1 på Åsö vuxengymnasium lär du dig programvaror som används vid digitalt skapande såsom Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign och Adobe Premiere

    Kursen handlar om skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Du utvecklar din förståelse av övergången från skiss och digital skapandeprocess till färdig produkt.