Till innehåll på sidan

Svenska som andraspråk 1, 100p

På den här sidan hittar du information om Åsö vuxengymnasiums prövning i kursen Svenska som andraspråk 1.

Kurskod: SVASVA 01

Prövningsdelar

Prövningen består av en skriftlig del, en läsförståelse del och en muntlig del. Observera att alla delar av prövningen måste vara godkända för att du ska få ett godkänt betyg. 

Del 1 tar cirka 6 timmar.

Del 2 och 3 av prövningen vid ett och samma tillfälle och det tar cirka 1 timme totalt. Del 2 och 3 får du normalt göra cirka två veckor efter den skriftliga prövningen.

1. Läsförståelsedelen och skriftlig del

  • Nationellt prov (NP) - läsförståelse (3 timmar)
  • Nationellt prov (NP) - skriftlig del - Argumenterande text (300–600 ord) skrivs på dator (3 timmar)

Tillåtna hjälpmedel på läsförståelsen och uppsatsprovet: Svensk/svensk ordbok och lexikon samt texthäfte som ingår i provet.

Obs! Efter att prövningsförrättare bedömt den skriftliga prövningen blir du kallad till den muntliga delen om du har klarat den skriftliga delen. 

2. Muntlig del

Den muntliga prövningen sker normalt i grupp om 2–3 elever, en prövningsförrättare och en medbedömare. 

  • Muntligt anförande (utifrån NP-häftet) där du presenterar ditt anförande för gruppen och lärare. Du ska förbereda en muntlig presentation på 3-6 minuter utifrån det nationella provhäftet.

3. Litteraturanalys och författarporträtt (skriftlig och muntlig del)

Du ska läsa denna roman: Ett nytt land utanför mitt fönster av Theodor Kallifatides

  • Muntlig romandiskussion i grupp
  • Du ska lämna in en romananalys och författarporträtt skriftligen

Tips när du ska göra en analys av en skönlitterär roman

Det viktigaste vid all litteraturläsning är dina egna spontana reaktioner. Men för att kunna få så stor behållning av en text som möjligt bör du också arbeta systematiskt med texten. Följande punkter beskriver hur du kan strukturera en egen analys och hur du kan förbereda dig inför romandiskussionen:

Teman
Vilket eller vilka teman är de viktigaste i boken? Ge exempel på händelser, miljöer eller konflikter som visar på temat genom hela boken.

Karaktärer
Presentera personerna mångsidigt. Du lär känna dem genom författarens beskrivningar, genom deras egna handlingar, tankar, känslor, relationer och inte minst hur andra i texten uppfattar dem. Personerna kan också belysa varandra på olika sätt, till exempel genom att författaren kontrasterar dem mot eller jämställer dem med varandra.

Miljön
Beskriv miljön. Det gäller inte bara den konkreta geografiska miljön utan också de viktiga sociala, historiska, religiösa omständigheterna som du ser i boken.

Konflikter
Vilka är de största konflikterna som du hittar i romanen? Det kan vara inre eller yttre konflikter. Fundera över vad dessa konflikter gör för handlingen och olika karaktärer.

Tankar, känslor och idéer
Redogör för tankar, känslor och idéer som texten förmedlar. Kommentera också syftet med dem, betyder de något? Fundera över vad du ser mellan raderna och vilken djupare mening du kan finna bakom orden.

Språket
Undersök hur språket formar innehållet. Karakterisera språk och stil med exempel på stilnivå, ordval, konstruktioner, bilder, rytm, författarens metod att påverka läsaren o s v.

Budskapet i romanen
Sammanfatta budskapet i verket. Vad ska vi ha med oss från läsningen? Kan vi lära oss något av romanen?

Råd och tips

Lycka till med förberedelserna och välkommen till prövningen!

Dela: