Svenska

Svenska grundläggande

Verksamhetspoäng: 1000 p
Nationell kurskod: 
GRNSVE2

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka känslor och tankar och förstå hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kurslitteratur
Titel: Meddelas vid kursstart
Författare: -
Förlag: -
ISBN: -

Klicka här för att läsa mer [pdf]

Svenska 1

Verksamhetspoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
SVESVE01

Svenska 1 är den grundläggande gymnasiekursen i svenska. I kursens centrala innehåll ingår muntlig och skriftlig framställning av olika slag, med särskild tonvikt på argumenterande text. Det ingår också att kunna läsa, sammanfatta och diskutera olika sorters texter, både skönlitterära och facktexter. I kursen ingår också kunskap om språkriktighet och olika former av språklig variation samt ett nationellt prov.
Svenska 1 ska ingå i en fullständig gymnasieexamen.

Kurslitteratur
Titel: Människans texter Språket
Författare: Sjöstedt, Jeppsson
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144059242

Klicka här för att läsa mer

Svenska 2

Verksamhetspoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
SVESVE02

Kurslitteratur
Titel: Människans texter Språket
Författare: Sjöstedt, Jeppsson
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144059242

Klicka här för att läsa mer

Svenska 3

Verksamhetspoäng: 100 p
Nationell kurskod: 
SVESVE03

Kurslitteratur
Titel: Människans texter Språket
Författare: Sjöstedt, Jeppsson
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144059242

Klicka här för att läsa mer

Dela:
Kategorier: