Till innehåll på sidan

SVA - Svenska som andraspråk

Du kan pröva i följande kurser inom ämnet Svenska som andraspråk:

SVA-Svenska som andraspråk 1, 100p
SVA-Svenska som andraspråk 2, 100p
SVA-Svenska som andraspråk 3, 100p

Prövningen är uppdelad i två delar, en skriftlig och en muntlig.

Betyg
Betyget grundas på hela prövningen.
Det skriftliga och det muntliga resultatet sammanvägs.

Betyg delas endast ut till prövande som fullgör såväl den skriftliga som den muntliga delen av prövningen.

Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda betygskriterierna.

Dela: