SVA-grundläggande i kombination med undersköterskeutbildning

Nyhet! Campus Åsö erbjuder nu en undersköterskeutbildning för dig som läser svenska på SVA-grundläggande nivå. Utbildningen innehåller både kurser i svenska som andraspråk och yrkeskurser på gymnasial nivå. Utbildningen är för dig som är klar med sfi-nivå D och nu läser på minimum nivå SVA grund 2:4. Kurserna i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå är anpassade efter svenskan som används inom vården. Det är brist på utbildad personal inom vård och omsorg. Vår undersköterskeutbildning ger dig goda möjligheter att få jobb inom vården efter utbildningen. Du studerar svenska samtidigt som du utbildar dig till undersköterska. Målet är att du ska klara språket på jobbet och ha en sammanhållen yrkesutbildning på gymnasial nivå när du är klar med utbildningen.

Om utbildningen

  • Utbildningen passar dig som vill arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen
  • Yrkesutbildningen är på dagtid på heltid och man studerar ca 25 timmar i veckan i skolan.
  • Utbildningen ges i högt tempo och kräver mycket hemstudier utöver tid i skolan
  • Du läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt kurser från Vård- och omsorgsprogrammet
  • Du praktiserar (APL) vid tre tillfällen under utbildningen
  • Yrkesläraren och svenska som andraspråksläraren samarbetar i yrkesutbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN
  • När utbildningen är slut får du gymnasiebetyg i yrkesämnena

Faktablad om utbildningen

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium är sedan januari 2018 certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC). Certifieringen omfattar även Åsö vuxengymnasiums kombinationsutbildning Undersköterskeutbildningen i kombination SVA-grundläggande. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Ytterligare mervärden är att skolans lärare medverkar i VOC insatser för kompetensutveckling och att elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården. Vård- och omsorgscollege finns sedan tidigare som gymnasieutbildning i Stockholm men Åsö vuxengymnasium är först i Stockholm med det nya konceptet för vuxenutbildning. Läs mer på: vo-college.se.

Information om kursstart 22 april 2019

Utbildningen börjar: 22 april 2019

Utbildningens längd: 72 veckor, slutar 27 november 2020

Skola: Campus Åsö, Blekingegatan 55, T-bana Skanstull

Antagningskrav: Sfi-D klar, studerar nu på minimum nivå SVA grundläggande delkurs 2:4

Kommun: Du måste vara folkbokförd i Stockholms stad eller i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker

Sista ansökningsdag: Ansökan är stängd.

Dela: