Stipendium

Så ansöker du om stipendium

Du som studerar inom vuxenutbildningen på Åsö vuxengymnasium har möjlighet att ansöka om stipendier via de kommunala vuxengymnasiernas stiftelse för stipendier och premier. Stipendiernas och bidragens storlek varierar, då de baseras på fondernas årliga avkastning och tidigare års utdelning. Det innebär att ett år kan utdelningen omfatta större belopp än ett annat år. Det är Donationsstiftelsegruppen som beslutar om utdelning och de meddelar endast om beviljade ansökningar. Mer information hittar du på stockholm.se/stiftelser.

De kommunala vuxengymnasiernas stiftelse för stipendier och premier

Stipendier och premier till elever som studerar på vuxenutbildning.

Komvuxstuderande som ansöker om stipendier använder samma blankett övriga gymnasieskolan. Eftersom eleverna är vuxna får de redovisa hushållets ekonomi, alltså om de är ensamstående, sambo eller gifta. De behöver alltså inte redovisa sina föräldrars inkomster.

Ansökan

Ansökningsperiod för vårterminen 2018 är 8 januari–8 februari.

Ansökningsblankett för elevstipendium:

Tänk på

Ansökningar som kommer in efter ansökningstiden eller är ofullständiga behandlas inte.
Du som uppfyller villkoren för flera stiftelser behöver endast skicka in en ansökan. Du behöver inte ange stiftelsens namn.

Ansökan skickas till

Donationsstiftelsegruppen, utbildningsstiftelser
Stadsledningskontoret
105 35 Stockholm

Kontakt

Om du har frågor om våra stiftelser kan du kontakta Donationsstiftelsegruppen.

Donationsstiftelsegruppen
E-post: funktion.stiftelser@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 800

Dela: