Till innehåll på sidan

Stipendium

Du som studerar inom vuxenutbildningen på Åsö vuxengymnasium har möjlighet att ansöka om stipendier via de stiftelser som Stockholms stad förvaltar.

Så ansöker du om stipendium

Stipendiernas och bidragens storlek varierar, då de baseras på fondernas årliga avkastning och tidigare års utdelning. Det innebär att ett år kan utdelningen omfatta större belopp än ett annat år. Det är Donationsstiftelsegruppen som beslutar om utdelning och de meddelar endast om beviljade ansökningar. Mer information hittar du på stockholm.se/stiftelser.

Komvuxstuderande som ansöker om stipendier använder samma blankett övriga gymnasieskolan, se nedan. Eftersom eleverna är vuxna får de redovisa hushållets ekonomi, alltså om de är ensamstående, sambo eller gifta. De behöver alltså inte redovisa sina föräldrars inkomster.

Ansökan elevstipendium

Ansökningsperioden för vårterminen 2021 är 11 januari–26 februari. För mer information om elevstipendium se Elevstependium.

Ansökningsblankett Elevstipendium våren 2021

Stiftelsebilaga 2021 GDPR

Under ansökningsperioden kan ansökningsblanketter skrivas ut eller hämtas i Stadshusets reception, Ragnar Östbergs Plan 1.

Beviljade bidrag betalas ut i slutet av terminen.

Tänk på

Ansökningar som kommer in efter ansökningstiden eller är ofullständiga behandlas inte.
Du som uppfyller villkoren för flera stiftelser behöver endast skicka in en ansökan. Du behöver inte ange stiftelsens namn.

Ansökan skickas till

Donationsstiftelsegruppen, utbildningsstiftelser
Stadsledningskontoret
105 35 Stockholm

Kontakt

Om du har frågor om stipendium kan du kontakta Donationsstiftelsegruppen.

Donationsstiftelsegruppen
E-post: funktion.stiftelser@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 800

Dela: