Språk

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Åsö vuxengymnasium har ett stort utbud av språkkurser. Hos oss kan du studera:

  • Engelska grundläggande 5-7
  • Franska 1-2
  • Italienska 1-2
  • Japanska 1-3
  • Spanska 1-2
Dela:
Kategorier: