Till innehåll på sidan

Specialpedagogiska grundkurser

Specialpedagogiska kurser vänder sig till dig som är vuxen och är i svårigheter när det gäller studier

Specialpedagogiska kurser på grundläggande nivå

Specialpedagogiska kurser vänder sig till dig som är vuxen och är i svårigheter när det gäller studier. Det kan handla om att
- Du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
- Du har svårt att koncentrera dig 
- Du har svårt att komma igång/avsluta uppgifter
- Du har bristande baskunskaper

Arbetsformer

- Du kan arbeta i  lugnare studietakt
- Du får handledning av lärare med erfarenhet inom området
- Du tränar på det du behöver i en grupp tillsammans med andra
- Du får använda dator och andra moderna hjälpmedel

Ämnen

Vi erbjuder kurser på grundskolans olika nivåer/skolår i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Vi tar in elever i början och i mitten av varje termin, och om det finns plats även vid andra tider.

Rätt utbildning på rätt nivå

En viktig förutsättning för att lyckas med sina studier är att man startar på rätt nivå i de ämnen man är intresserad av. Dina egna studiemål avgör vad du väljer att läsa. Dina förkunskaper och behov avgör sedan på vilken nivå du ska studera.

Så här söker du kurserna:

Matematik grundläggande – ansök på www.komvux.stockholm.se

Svenska grundläggande – ansök på www.komvux.stockholm.se

Kontaktperson på Åsö vuxengymnasium

För Svenska som andraspråk grundläggande kontaktar du:
Speciallärare Karolina Rydlöf
Telefon: 08-508 49 554
E-post: karolina.rydlof@edu.stockholm.se

 

Dela: