Specialistutbildad undersköterska -anestesi, operation och intensivvård

Arbetar du som undersköterska och vill få specialistkompetens? Vill du jobba inom anestesi, operation och intensivvård? På Campus Åsö kan du läsa en kvalitetssäkrad YH-utbildning för att bli Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård.

Våra YH-utbildningar är för dig som har arbetat minst ett år som undersköterska och vill vidareutbilda dig och få en yrkeshögskoleexamen. Vi startade hösten 2019 en ny certifierad YH-utbildning som ger dig yrkeshögskoleexamen Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård. Utbildningen är förlagd i Stockholm och är på heltid i skolans lokaler eller i arbetslivet. Du kan söka från hela landet men måste vara på plats under utbildningstiden; 17 augusti 2020 till 4 juni 2021. Nu är sen ansökan öppen. Ansök här eller läs mer om ansökan nedan.

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium är sedan januari 2018 certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC). Certifieringen omfattar skolans gymnasiala Vård- och omsorgsprogram och yrkeshögskoleutbildning. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Ytterligare mervärden är att skolans lärare medverkar i VOC insatser för kompetensutveckling och att elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården.

God arbetsmarknad

Region Stockholm är den region i Sverige som har störst behov av utbildade undersköterskor inom avancerad sjukvård. De behöver särskilt personer som är specialiserade på akutsjukvård, operation och intensivvård. Genom denna utbildning så får undersköterskor en kompetens som efterfrågas inom vården. Idag finns en svårighet att rekrytera undersköterskor med rätt kompetens till den avancerade sjukvården.

Helfart 1 år

Utbildningen genomförs på helfart under ett år och omfattar 200 yrkeshögskolepoäng, varav lärande i arbetslivet (LIA) är 80 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs både grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Särskild behörighet innebär:

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Samhällskunskap 1a2, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Yrkeserfarenheten

 • Omfattning och längd: 1 år heltid eller motsvarande
 • Typ av yrkeserfarenhet:
  • Ett års yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande vilket innebär minst 600 timmar, som undersköterska eller motsvarande kompetens.

Utbildningsstart 2020

Utbildningen startar 17 augusti 2020 Utbildningstiden är 17 augusti 2020 till 4 juni 2021 i våra lokaler i på Södermalm i Stockholm. Du kan söka från hela landet.

Broschyr 2020

 Inom kort hittar du nya broschyren för 2020/2021 på denna sida.

Ansökan

Webbansökan är öppen mellan 2 mars - 30 april 2020.

Sen ansökan

Nu är sen ansökan öppen. Det innebär att det fortfarande finns en chans att komma in på utbildningarna för behöriga sökande. Vi kommer behandla sena ansökningar i början av augusti om det finns lediga platser. 

Så här gör du en sen ansökan

 • Ansök via länken Sen ansökan
 • Ladda upp alla dina dokument redan nu så att vi ser att du är behörig
  • Slutbetyg, avgångsbetyg eller examen från gymnasieskolan för grundläggande behörighet. Utländska betyg går också bra!
  • Undersköterskeutbildning
  • Betyg i svenska 1 och 2
  • Ett års arbetslivserfarenhet som undersköterska. Tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg och inte anställningsbevis.

Vill du veta mer?

Om du har frågor som rör utbildningen kontakta:

Marie Rydh
Utbildningsledare för YH på Campus Åsö
E-post: marie.rydh@stockholm.se
Telefon: 08-508 495 83, telefontid fredagar 10.00 – 12.00

Dela: