Till innehåll på sidan

Specialistutbildad undersköterska -anestesi, operation och intensivvård

Arbetar du som undersköterska och vill få specialistkompetens? Vill du jobba inom anestesi, operation och intensivvård? På Campus Åsö kan du läsa en kvalitetssäkrad YH-utbildning för att bli Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård.

 • Denna YH-utbildning är för dig som har arbetat minst ett år som undersköterska och vill vidareutbilda dig och få en yrkeshögskoleexamen.
 • Det är en certifierad YH-utbildning som ger dig yrkeshögskoleexamen som Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård.
 • Utbildningen är förlagd i Stockholm och är på heltid i skolans lokaler eller i arbetslivet (LIA).
 • Du kan söka från hela landet men utbildningen sker på plats på Blekingegatan 55 på Södermalm i Stockholm.
 • Nästa utbildningsstart är augusti 2021. Ansökan öppnar i mars 2021.

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium är sedan januari 2018 certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC). Certifieringen omfattar skolans gymnasiala Vård- och omsorgsprogram och yrkeshögskoleutbildning. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Ytterligare mervärden är att skolans lärare medverkar i VOC insatser för kompetensutveckling och att elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården.

God arbetsmarknad

Region Stockholm är den region i Sverige som har störst behov av utbildade undersköterskor inom avancerad sjukvård. De behöver särskilt personer som är specialiserade på akutsjukvård, operation och intensivvård. Genom denna utbildning så får undersköterskor en kompetens som efterfrågas inom vården. Idag finns en svårighet att rekrytera undersköterskor med rätt kompetens till den avancerade sjukvården.

Helfart 1 år

Utbildningen genomförs på helfart under ett år och omfattar 200 yrkeshögskolepoäng, varav lärande i arbetslivet (LIA) är 80 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs både grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Särskild behörighet innebär:

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Samhällskunskap 1a2, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Yrkeserfarenheten

 • Omfattning och längd: 1 år heltid eller motsvarande
 • Typ av yrkeserfarenhet:
  • Ett års yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande vilket innebär minst 600 timmar, som undersköterska eller motsvarande kompetens.

Utbildningsstart 2021

Utbildningen startar i augusti 2021.
Utbildningstiden är augusti 2021 till juni 2022 i våra lokaler i på Södermalm i Stockholm.
Du kan söka från hela landet.

Broschyr

 Inom kort hittar du nya broschyren för 2020/2021 på denna sida.

Ansökan

Webbansökan för kursstart augusti 2020 är stängd.

Webbansökan för kursstart augusti 2021 öppnar i mars.

Vill du veta mer?

Om du har frågor som rör utbildningen kontakta:

Marie Rydh
Utbildningsledare för YH på Campus Åsö
E-post: marie.rydh@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 495 83, telefontid fredagar 10.00 – 12.00

Dela: