Specialistutbildad undersköterska -anestesi, operation och intensivvård

Vill du jobba som specialistutbildad undersköterska inom anestesi, operation och intensivvård? Nu tar vi emot sena ansökningar till vår YH-utbildning Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård. Har du redan arbetat minst ett år som undersköterska och vill vidareutbilda dig och få en yrkeshögskoleexamen? Campus Åsö startar hösten 2019 en ny certifierad YH-utbildning som ger dig yrkeshögskoleexamen Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård. Utbildningen är förlagd i Stockholm och är på heltid i skolans lokaler eller i arbetslivet. Du kan söka från hela landet men måste vara på plats under utbildningstiden; 19 augusti 2019 till 5 juni 2020. Ansökan öppnar 1 mars och stänger 30 april. Ansök här eller läs mer om ansökan nedan.

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium är sedan januari 2018 certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC). Certifieringen omfattar skolans gymnasiala Vård- och omsorgsprogram och yrkeshögskoleutbildning. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Ytterligare mervärden är att skolans lärare medverkar i VOC insatser för kompetensutveckling och att elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården. Vård- och omsorgscollege finns sedan tidigare som gymnasieutbildning i Stockholm på Kungsholmens västra gymnasium men det har inte tidigare funnits på Komvux eller YH. Nu blir Åsö vuxengymnasium först i Stockholm med det nya konceptet för vuxenutbildning.

God arbetsmarknad

Region Stockholm är den region i Sverige som har störst behov av utbildade undersköterskor inom avancerad sjukvård. De behöver särskilt personer som är specialiserade på akutsjukvård, operation och intensivvård. Genom denna utbildning så får undersköterskor en kompetens som efterfrågas inom vården. Idag finns en svårighet att rekrytera undersköterskor med rätt kompetens till den avancerade sjukvården.

Helfart 1 år

Utbildningen genomförs på helfart under ett år och omfattar 200 yrkeshögskolepoäng, varav lärande i arbetslivet (LIA) är 80 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs både grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Särskild behörighet innebär:

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Samhällskunskap 1a2, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Yrkeserfarenheten

 • Omfattning och längd: 1 år heltid eller motsvarande
 • Typ av yrkeserfarenhet:
  • Ett års yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande vilket innebär minst 600 timmar, som undersköterska eller motsvarande kompetens.

Utbildningsstart 2019

Utbildningen startar 19 augusti 2019. Utbildningstiden är 19 augusti 2019 till 5 juni 2020 i våra lokaler i på Södermalm i Stockholm. Du kan söka från hela landet.

Broschyr 2019

 Här kan du läsa broschyren för 2019/2020: YH-Specialistutbildad undersköterska -anestesi, operation och intensivvård broschyr 2019 

Ansökan

Webbansökan är öppen mellan 1 mars - 30 april 2019.
Klicka här för att komma till ansökan

Sen ansökan

Nu har du möjlighet att göra en sen ansökan till kursstart 19 augusti. Det innebär att det fortfarande finns en chans att komma in på utbildningen för behöriga sökande. Vi kommer behandla sena ansökningar i början av augusti om det finns lediga platser. Använd denna länk för att komma till ansökan Sen ansökan.

Ladda upp alla dina dokument redan nu så att vi ser att du är behörig:

 • Slutbetyg, avgångsbetyg eller examen från gymnasieskolan för grundläggande behörighet. Utländska betyg går också bra!
 • Undersköterskeutbildning
 • Betyg i svenska 1 och 2
 • Ett års arbetslivserfarenhet som undersköterska. Tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg och inte anställningsbevis!

Vill du veta mer?

Om du har frågor som rör utbildningen kontakta:

Marie Rydh
Utbildningsledare för YH på Campus Åsö
E-post: marie.rydh@stockholm.se
Telefon: 08-508 495 83, telefontid fredagar 10.00 – 12.00

Dela: