Till innehåll på sidan

Specialistutbildad undersköterska -anestesi, operation och intensivvård

Utbildningen är en del av det certifierade Vård- och omsorgscollege som finns på Campus Åsö.

Ny anordnare fr.o.m. 1 augusti

Utbildningen Barnspecialistundersköterska drevs tidigare av Åsö vuxengymnasium men tas över av Frans Schartaus Handelsinstitut fr.o.m. 1 augusti 2021. Ny anordnare dock samma huvudman, Stockholms stad. Alla stadens YH-utbildningar samlas nu under ett och samma tak. Du hittar information om utbildningen och skolan på Frans Schartaus webbplats: https://www.schartau.se/yh-utbildningar/specialistutbildad-underskotersk....

Vad gör en Specialistutbildad undersköterska inom anestesi, operation och intensivvård?

Du kommer att arbeta med avancerad sjukvård inom den perioperativa processen och/eller intensivvård på sjukhus. Yrkesrollen innebär att du ger omsorg och omvårdnad till patienten samt stödjer och handleder patienten och närstående i den personcentrerade vården. Du kommer att samverka i tvärprofessionella team och arbeta med medicinteknisk apparatur utifrån de regler och säkerhetsrutiner som finns kring dessa.

Utbildningens målgrupp

Denna YH-utbildning kräver att du har arbetat minst ett år som undersköterska. Utbildningen vänder sig till dig som vill ta nästa steg i yrket genom ett års heltidsstudier. Den ger dig en eftergymnasial yrkeshögskoleexamen. Spetskompetensen som utbildningen leder till efterfrågas inom avancerad sjukvård inom anestesi, operation och intensivvård.

God arbetsmarknad

Du kommer att vara mycket eftertraktad efter examen. Statistik från utbildningen visar att över 90% fått jobb inom avancerad sjukvård efter examen. Branschen rekryterar direkt från utbildningen då det är svårt att hitta denna spetskompetens i och med att vården specialiserats. Region Stockholm och Region Uppsala har ett uttalat stort behov av att rekrytera undersköterskor med rätt kompetens.

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs på helfart under ett år och omfattar 200 yrkeshögskolepoäng, totalt 40 veckors studier. Den innehåller relevant teori och praktik s.k. Lärande I Arbete (LIA) på totalt 16 veckor. Utbildningen genomförs på plats i klassrum och på arbetsplatsen och det är ingen distansutbildning. Tiderna är under teoridelen 09.00 – 16.00 måndag – fredag och på LIA-praktik enligt handledarens schema 06.45 – 22.15 måndag – söndag. (ramtid) Modern vård kräver specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och utbildningen omfattar därför alltifrån anatomi, fysiologi och sjukdomslära, kunskaper kring sterilitet och vårdrelaterade infektioner till kunskaper i pedagogik och sjukvårdsorganisation samt kvalitetsarbete. Undervisningen leds av kunniga och pedagogiska lärare och gästföreläsare med relevant arbetslivserfarenhet och en tydlig koppling till branschen.

Branschens kompetenskrav

För att lyckas i yrkesrollen är det viktigt att du:

• vill arbeta med avancerad sjukvård inom anestesi, operation och intensivvård och att du ständigt vill fördjupa dina kunskaper inom området
• är noggrann och arbetar på ett säkert sätt gällande sterilitet och hygien
• vill arbeta med personcentrerad vård och möta varje patient utifrån dennes unika behov
• tycker etik och värdegrund är viktigt och det styr arbetet inom verksamhetsfältet
• vill fördjupa dina kunskaper och arbeta med medicinteknisk apparatur

Yrkesroller efter examen

Efter 1 års avklarade studier kan du söka jobb som undersköterska inom avancerad sjukvård och besitter fördjupade och specialiserade kunskaper inom anestesi, operation och intensivvård. För att kunna söka en tjänst som specialistundersköterska måste du förutom erfarenhet inom yrket ha denna examen eller motsvarande.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med:

Region Stockholm, Vård och omsorgscollege och Region Uppsala.

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Utbildningen är sedan januari 2018 en del av det certifierade Vård- och omsorgscollege (VOC) på Campus Åsö. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på såväl arbetsliv som utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär även att skolans lärare medverkar i olika VOC insatser för kompetensutveckling och att studerande som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården.

Utbildningsstart

Nästa utbildningsstart är 16 augusti 2021. Ansökan är öppen mellan 15 februari och 10 maj 2021.

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs både grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet innebär:

gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande.

Särskild behörighet innebär:

Gymnasiekurser:

• Etik och människans livsvillkor, 100p
• Hälsopedagogik, 100p
• Medicin 1, 150p
• Psykiatri 1, 100p
• Psykologi 1, 50p
• Samhällskunskap 1a2, 50p
• Specialpedagogik 1, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
• Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
• Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
Yrkeserfarenheten:
• Omfattning och längd: 1 år heltid eller motsvarande
• Typ av yrkeserfarenhet: Ett års yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande vilket innebär minst 1 600 timmar, som undersköterska eller motsvarande kompetens.

Så här gör du en ansökan

• Ansök via länken: https://apply.yh-antagning.se/to/schartau/ht2021/13 (öppnas upp den 15 feb)
• Ladda upp alla dina dokument så att vi ser att du är behörig
• Slutbetyg, avgångsbetyg eller examen från gymnasieskolan för grundläggande behörighet. Utländska betyg går också bra!
• Undersköterskeutbildning
• Betyg i svenska 1 och 2
• Ett års arbetslivserfarenhet som undersköterska. Tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg krävs och inte ett anställningsbevis då de oftast inte visar annat än det datum ett arbete startar. För att ett dokument om arbetslivserfarenhet ska kunna bedömas måste det innehålla information om omfattning och arbetstider.

Det finns möjlighet inom Yh-utbildningar att göra undantag från delar av behörighetskraven om den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av de studerande får tillhöra denna grupp med reell kompetens.

Vill du veta mer?

Om du har frågor som rör utbildningen kontakta:

Marie Rydh
Utbildningsledare för Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård

E-post: marie.rydh@edu.stockholm.se

Telefon: 08-508 495 83, telefontid på fredagar kl. 10:00 – 12:00

Antagningen har telefontider måndagar kl. 13:00 – 16:00 samt onsdagar mellan kl. 09:00 – 12:00 och 13:00 – 16:00 på telefonnummer 08 508 402 15.

Dela: