Sfi med yrkeskurser för Vårdbiträde

Sfi med yrkeskurser för Vårdbiträde

Sfi i kombination med yrkeskurser för Vårdbiträde är en utbildning hos oss på Åsö vuxengymnasium som både innehåller SFI-kurser och yrkeskurser på gymnasial nivå. Utbildningen är för dig som ligger på SFI-nivå D. SFI-kurserna är anpassade efter svenskan som används inom vården. Det är brist på utbildad personal inom vård och omsorg. Sfi med yrkeskurser för vårdbiträde ger dig goda möjligheter att få jobb inom vården efter utbildningen. Du studerar svenska samtidigt som du utbildar dig till vårdbiträde. Målet är att du ska klara språket på jobbet och ha en sammanhållen yrkesutbildning på gymnasial nivå när du är klar med utbildningen.

Om utbildningen

  • Utbildningen Sfi i kombination med yrkeskurser för Vårdbiträde passar dig som vill arbeta inom vården
  • Utbildningen är för dig som läser eller ska börja läsa på sfi studieväg 2, kurs D
  • Utbildningen Sfi i kombination med yrkeskurser för Vårdbiträde är en certifierad utbildning enligt Vård- och omsorgscollege
  • Yrkesutbildningen är på heltid och man studerar ca 30 timmar i veckan i skolan
  • Du läser svenska som andraspråk och kurser från Vård- och omsorgsprogrammet
  • Du gör tre praktiker på heltid (APL) under utbildningen
  • Yrkesläraren och SFI-läraren samarbetar i yrkesutbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket
  • Efter avslutad utbildning kan du arbeta som vårdbiträde
  • Det finns stor efterfrågan av utbildad personal inom vården
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN

Faktablad Sfi med yrkeskurser för vårdbiträden

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium är sedan januari 2018 certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC). Certifieringen omfattar även Åsö vuxengymnasiums kombinationsutbildning Sfi i kombination med yrkeskurser för Vårdbiträde. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Ytterligare mervärden är att skolans lärare medverkar i VOC insatser för kompetensutveckling och att elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården. Vård- och omsorgscollege finns sedan tidigare som gymnasieutbildning i Stockholm men Åsö vuxengymnasium är först i Stockholm med det nya konceptet för vuxenutbildning. Läs mer på: vo-college.se.

Information om kursstart 11 februari

Antagningskrav: SFI D (studieväg 2)

Börjar: 11 februari 2019, kl. 9.00

Utbildningens längd: 60 veckor, slutar 28 maj 2020

Schema: Heltid under dagtid, måndagar-fredagar klockan 9.00-16.00

Klassrum: F14, ingång C och 1 trappa upp

Skola: Åsö vuxengymnasium, Campus Åsö, Blekingegatan 55, T-bana Skanstull

Ansök senast: 14 december 2018. Ansökan är stängd.

Ansök: Ansökan är stängd. Läs mer om ansökan här sfi och yrkesutbildning i kombination.

Dela: