Sfi med yrkeskurser för Handel och Administration

Sfi med yrkeskurser för Handel och Administration

SFI med yrkeskurser för Handel och Administration är en utbildning hos oss på Åsö vuxengymnasium som dels innehåller SFI-kurser och dels kurser på gymnasial nivå. Utbildningen är för dig som ligger på SFI-nivå C eller D. SFI-kurserna är anpassade efter svenskan som används inom yrken inom handel och administration.

Utbildningens innehåll

Det är brist på utbildad personal inom handel och administration. Sfi med yrkeskurser för handel ger dig goda möjligheter att få jobb inom handel och administration efter utbildningen. Du studerar svenska samtidigt som du lär dig om yrkena inom handel och administratione. Fokus ligger på den typ av språk som används inom handeln. Målet är att du ska klara språket på jobbet när du är klar med dina sfi-studier.

 

-Utbildningen är för dig som läser eller ska börja läsa på sfi studieväg 2, kurs C eller D

-Utbildningen är på heltid och du kan söka studiemedel från CSN med 100% studietakt

-Utbildningen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du gör praktik inom handel och administration

-Du får betyg i både dina yrkeskurser och sfi-kurser

-Efter avslutad utbildning finns stora chanser till jobb inom handel

 

Skola: Åsö vuxengymnasium, Södermalm

Schema: Heltid under dagtid.

Antagningskrav: SFI C eller D (studieväg 2)

Börjar: 22 april 2019

Utbildningens längd: 60 veckor

Ansökan öppnar: Under januari månad

Ansök senast: Runt den 1 mars

Ansökan: Du ansöker genom att besöka Vuxenutbildningscentrum, Rosenlundsgatan 52 eller läs mer om ansökan här sfi och yrkesutbildning i kombination

Dela: