Sfi med yrkeskurser för Barnskötare

Sfi i kombination med yrkeskurser för Barnskötare är en utbildning hos oss på Campus Åsö som både innehåller SFI-kurser och kurser på gymnasial nivå. Utbildningen är för dig som ligger på SFI-nivå C eller D. SFI-kurserna är anpassade efter svenskan som används inom barnomsorgen. Det är brist på utbildad personal inom barnomsorgen. Sfi med yrkeskurser för barnskötare ger dig goda möjligheter att få jobb inom förskola och skola efter utbildningen. Du studerar svenska samtidigt som du utbildar dig till barnskötare/elevassistent. Målet är att du ska klara språket på jobbet och ha en sammanhållen yrkesutbildning på gymnasial nivå när du är klar med utbildningen.

Om utbildningen

  • Utbildningen Sfi i kombination med yrkeskurser för Barnskötare passar dig som vill arbeta inom barnomsorgen
  • Utbildningen är för dig som läser eller ska börja läsa på sfi studieväg 2, kurs C eller D
  • Yrkesutbildningen är på heltid och man studerar ca 30 timmar i veckan i skolan
  • Du läser svenska som andraspråk och kurser från Barn- och fritidsprogrammet
  • Du gör tre praktiker på heltid (APL) under utbildningen
  • Yrkesläraren och SFI-läraren samarbetar i yrkesutbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket
  • Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar
  • Det finns stor efterfrågan av utbildad personal inom barnomsorgen
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN

Information om kursstart 9 september

Utbildningen börjar: 9 september 2019

Utbildningen slutar: 18 december 2020

Utbildningens längd: 65 veckor

Skola: Campus Åsö, Blekingegatan 55, T-bana Skanstull

Antagningskrav: Sfi C eller D (studieväg 2)

Kommun: Du måste vara folkbokförd i Stockholms stad eller i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker

Sista ansökningsdag:  Läs mer på Vuxenutbildningscentrums webbplats

Så här ansöker du: Läs mer på sidan sfi och yrkesutbildning i kombination

Dela: