Sfi kurser och komboutbildningar

Hos oss på Åsö vuxengymnasium kan du som läser studieväg 2 och är på sfi-nivå 2B, 2C eller 2D nu läsa sfi-utbildningar med fokus på arbete och vidare studier. Vi erbjuder både Sfi med yrkesinriktning (SFY), Sfi i kombination med barnskötarutbildning och undersköterskeutbildning (komboutbildningar) samt Svenska för lastbilsförare (SFL).

SFY -Sfi med yrkesinriktning

Sfi och yrkesutbildning i kombination

SFL - Svenska för lastbilsförare 

Sfi på distans studieväg 3

Ibland kan det vara svårt att kombinera studier med arbete, föräldraledighet eller något annat. Då kan distansstudier kanske passa bättre. Nu kan du studera studieväg 3, sfi-nivå C och D på distans på SIFA. Du väljer själv dina tider och studerar vid en dator och kommunicerar med lärare och andra elever via en lärplattform.

Sfi på distans på SIFA

Kontakta gärna Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan 52 för mer information om sfi-utbildningar med fokus på arbete och vidare studier.

 

Dela: