Till innehåll på sidan

SFI-kombo Handel och lager

Sfi-kombo för Handel och lager på Åsö vuxengymnasium är för dig som läser sfi-nivå C eller D på studieväg 2. Du läser sfi samtidigt som du läser yrkesutbildningen för Handel och lager.

Det är brist på utbildad personal inom handel och lager. Efter utbildningen så har du stora chanser att få jobb som lagerarbetare, plockare eller butikspersonal. Nästa sökbara kursstart sfi-kombo för Handel och Lager är i 6 september 2021. Du ansöker mellan 28 april och 11 juli.

Manual hur du ansöker till sfi-kombo

Ansök här

Om utbildningen

 • Utbildningen är för dig som har betyg i sfi 2B (och /eller) sfi 2C
 • Utbildningen är för dig som vill arbeta som lagerarbetare, orderplockare eller butikspersonal 
 • Du ska tycka om att arbeta med människor och vara nyfiken på handel och servicebranschen 
 • Du läser sfi tillsammans med yrkeskurser
 • Du studerar svenska samtidigt som du lär dig om yrkena inom handel och lager
 • Fokus ligger på den typ av språk som används inom handel
 • Om du blir klar med sfi fortsätter du med Svenska som andraspråk grundläggande 
 • Utbildningen är heltid (100%) på dagtid i klassrum
 • Du är i skolan måndag till fredag mellan ca kl. 8.00-16.00 
 • I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande
 • Under APL måste du följa du din handledares arbetstider: det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger 
 • Du kan söka studiemedel från CSN med 100% studietakt
 • Du får betyg i både dina yrkeskurser och sfi-kurser
 • Efter avslutad utbildning finns stora chanser till jobb som lagerarbetare, plockare eller butikspersonal

Information om kursstart 6 september 2021

Utbildningen börjar: 6 september 2021

Utbildningen slutar: 16 december 2022

Utbildningens längd: 62 veckor

Skola: Campus Åsö, Blekingegatan 55, T-bana Skanstull

Antagningskrav: Du ska ha fått betyg i kurs Sfi 2B (och/eller) Sfi 2C. Du får ej ha betyg i kurs Sfi 2D eller ha påbörjat studier i grundläggande svenska som andraspråk.

Kommun: Du måste vara folkbokförd i Stockholms stad

Mer information om sfi kombo: Läs mer om sfi kombo på andra skolor på Vuxenutbildningscentrums webbplats

Ansökan: Du ansöker mellan 28 april och 11 juli

Ansökan: Om du vill läsa mer om hur du ansöker läs vår PDF Manual hur du ansöker till sfi kombo. Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kallad till ett obligatoriskt informationsmöte på Vuxenutbildningscentrum via e-post senast två veckor efter sista ansökningsdag.

Dela: