Sfi distans studieväg 3

Reguljär sfi studieväg 3 på distans på SIFA

Läs svenska, där det passar dig! Ibland kan det vara svårt att kombinera studier med arbete, föräldraledighet eller något annat. Då kan distansstudier kanske passa bättre. Nu kan du studera SFI C och D på distans. Du väljer själv dina tider och studerar vid en dator ochkommunicerar med lärare och andra elever via en lärplattform. Utbildningen erbjuds av SIFA (Stockholms intensivsvenska för akademiker) som är en del av Campus Åsö på Blekingagatan 55. För mer information om utbildningen och hur du söker läs mer på SIFA sfi distans.

Kursinformation

• SFI kurs C och D

• Studieväg 3

• Du kan studera kursen var och när du vill. Du ska vara permanent bosatt i Sverige.

• Du börjar på den nivå du befinner dig på

• Du måste vara på plats i skolan den första och sista kursdagen, i övrigt är kursen helt på distans

• Du gör skriftliga per mejl och och muntliga uppgifter per Skype och telefon

• Du kan även komma till skolan och träffa din lärare för individuell handledning

• Du erbjuds individuell handledning per Skype, telefon eller på skolan

• Du får möjligheten att knyta kontakter med andra distansstuderande

Kursstarter och ansökan

Förkunskaper: Nivåbedömning via nivåtest på Vuxenutbildningscentrum

Studietakt: 100 %

Utbildningens längd: Individuellt

Starter våren 2019: Intag varje vecka

Sista ansökningsdag: Intag varje vecka. Ansök via ett personligt besök på Vuxenutbildningscentrum, Rosenlundsgatan 52.

Dela: