Studie- och yrkesvägledning

Aktuella öppettider torsdagen 18 januari
Drop-in
kl. 10.00-11.00
Eftermiddagstiden (13.00-14.00) är inställd.
Vid allmäna frågor och vid sökhjälp kan du besöka Expeditionen i rum H1 under öppettiden 13.00-14.00

Telefontid
Måndag-torsdag kl. 10.00 -11.00 och kl. 13.00 -14.00
Telefonnummer: 08-508 49 580

Antal: 4