Studie- och yrkesvägledning

Ordinarie drop-in och telefontider
 

Telefontid:
Måndag - torsdag 10:00 - 11:00
Tel: 08-508 49 580

Drop-in: 
Måndag - torsdag: 10:00 - 11:00 och
13:00 - 14:00

Antal: 3