Skolledning

Anneli Flygare Rydell -  Språk, Svenska, Engelska, Specialpedagogiska kurser, Matematik grundläggande Samhällsvetenskap, Ekonomi
Hans Alm - Vård och omsorg, Barn och Fritid, SVA, Data och media, Uppdragsutbildningar
Stefan Magnusson - Matematik, Naturvetenskap

Antal: 4