Till innehåll på sidan

Skolledning

Hit vänder du dig med frågor kring din kurs

 

Elevadministration

Elevadministrationen hjälper dig med utskrift av betyg, studieintyg, avbrott av kurs, byte av dag, tid och kursform, att få en ny kallelse samt andra studierelaterade frågor. Du når dem via mejl asovuxengymnasium@edu.stockholm.se och telefon 08-508 49 510. Aktuella telefontider hittar du på sidan Elevadministration.

Studie- och yrkesvägledare

Studie och yrkesvägledarna hjälper dig med vägledningssamtal, gymnasieexamen, individuell studieplan samt nivå och kursbyten. Du når dem via mejl asosyv@edu.stockholm.se och telefon 08-508 49 580. Aktuella telefontider hittar du på sidan Studie- och yrkesvägledning.

 

Har du klagomål, synpunkter eller tips?

Om du har klagomål, synpunkter eller tips så ska du kontakta campuschef, rektorer eller biträdande rektorer för den sektor det avser.

Skolledningens ansvarsområden och kontaktuppgifter

Skolledningen består av en campuschef och samt fyra rektorer och tre biträdande rektorer. Campuschefen ansvarar för service och stödenheten där skoladministration och lokalen ingår. Varje rektor har ett eget ansvarsområde där olika ämnen och utbildningar ingår.  Här nedan kan du se campuschefens och rektorernas olika ansvarsområden.

Service och stödenhet

Om du har klagomål, synpunkter eller tips som gäller elevadministration, bibliotek, lokal, ekonomi, kommunikation,  IT eller vaktmästeri så kan du kontakta campuschef. Se kontaktuppgifter nedan. 

Tf Campuschef:  Agostina Maloberti
E-post: agostina.maloberti@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 49 521

Skolenheter

Om du har klagomål, synpunkter eller tips som gäller pedagogiska frågor, undervisning och kursupplägg. Se kontaktuppgifter till rektorern och biträdande rektorer nedan. 

Matematik och Naturvetenskap

Kurser som ingår: Naturkunskap, Biologi, Kemi, Fysik, Matematik och Naturvetenskapligt basår

TF Rektor: Anneli Flygare Rydell
E-post: anneli.rydell@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 49 591| 076-124 95 91

Biträdande rektor: Stefan Magnusson
E-post: stefan.magnusson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 49 502 | 076-12 49 502

Teori

Kurser som ingår: Engelska, Svenska, Moderna språk, Samhällskunskap, Religion, Historia, Psykologi, Företagsekonomi, Affärsjuridik, Privatjuridik, Marknadsföring, Programmering, Fotografidk bild, Animation, Grafisk Illustration och Ekonomiska kurspaket, ansvarar för specialpedagog och elevstöd

Rektor: Anneli Flygare Rydell
E-post: anneli.rydell@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 49 501| 076-124 95 01

Biträdande rektor: Karin Olsson Järvman
E-post: karin.olsson.jarvman@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 495 04 | 076-124 95 04

Barn och Fritid

Kurser som ingår: Kurser och utbildningar inom Barn- och fritid och sfi-komboutbildningar för barnskötare och ansvarar för studie- och yrkesvägledningen

Rektor: Åsa Skaljic
E-post: asa.skaljic@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 35 703

Biträdande rektor: Hans Alm
E-post: hans.alm@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 49 503 | 076-12 49 503

Vård och omsorg

Kurser som ingår: Kurser och utbildningar inom Vård och omsorg och sfi-komboutbildningar för undersköterskor

Rektor: Annica Wallenborg Flynn
E-post: annica.wallenborg.flynn@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 357 48

Biträdande rektor: Hans Alm
E-post: hans.alm@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 49 503 | 076-12 49 503

Antal: 6