Skolledning

Rektorer och Campus chef

Campus Åsö rektorer och Campus chef

Lars-Erik Sporrong - Rektor för ämnena inom: Barn- och fritid och Vård- och omsorg samt uppdragsutbildningar
Anneli Hofström - Campus chef: Ekonomi, Elevadministration, Kommunikation, Bibliotek, IT, Vaktmästeri, Städ, SYV, Specialpedagog och elevstöd
Sirpa Wahlberg Borgström - Rektor för ämnena: Naturvetenskap, samhällsorienterande ämnen, matematik, media och IT
Eva Griffith - Rektor för ämnena: Svenska, SVA, SFI, SIFA, Engelska och Moderna språk

Biträdande rektorer

Hans Alm - Vård och omsorg, Barn och Fritid, Uppdragsutbildningar

Stefan Magnusson - Matematik, Naturvetenskap

Karin Olsson Järvman - Svenska, SVA, SFI, SIFA, Engelska och Moderna språk

Antal: 7