Skolledning

Campus Åsö rektorer och Campus chef

Tobias Fannkvist (Inte med på bilden) - Rektor för ämnena inom: Barn- och fritid och Vård- och omsorg samt uppdragsutbildningar
Hans Alm (se bild nedan) -Biträdande rektor för ämnena inom: Barn- och fritid och Vård- och omsorg samt uppdragsutbildningar
Anneli Hofström - Campus chef: Ekonomi, Elevadministration, Kommunikation, Bibliotek, IT, Vaktmästeri, Städ, SYV, Specialpedagog och elevstöd
Karin Hallendal Skogh (inte med på bild): Biträdande Campus chef som ansvarar för Elevadministration, Bibliotek, IT, Vaktmästeri, Städ, SYV, Specialpedagog och elevstöd
Sirpa Wahlberg Borgström - Rektor för ämnena: Naturvetenskap, Samhällsorienterande ämnen, Matematik, Media och IT
Stefan Magnusson (se bild nedan) - Biträdande rektor för ämnena Naturvetenskap och Matematik
Eva Griffith - Rektor för ämnena: Svenska, SVA, SFI, SIFA, Engelska och Moderna språk
Karin Olsson Järvman (se bild nedan): Biträdande rektor för Svenska, SVA, SFI, SIFA, Engelska och Moderna språk

Antal: 8