Till innehåll på sidan

Elevstöd

Studiecoacherna på Åsö vuxengymnasium arbetar med elever som är i behov av extra stöd i sina studier. Det kan handla om neuropsykiatriska diagnoser, läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), övriga inlärnings- och koncentrationssvårigheter och elever med någon fysisk funktionsvariation såsom hörsel-, syn- eller rörelsenedsättning. Elever i behov av stöd kan via läraren hänvisas till våra studiecoacher, annars sker kontakten via skolans speciallärare (Karolina Rydlöf) eller via Stockholms stads Studieteamet. Du hittar studiecoacherna i D-huset på våning 2 (första rummet vid trappan).

Är du elev hos oss kan du läsa mer om vilken typ av stöd du kan få av specialläraren och studiecoacherna på skolan på sidan om Elevstöd på vår lärplattform Moodle.

Antal: 2