Bibliotek

Skolans fina bibliotek ligger i H-korridoren; rum H8.
Besök oss när vi har öppet eller ring 08-508 495 68 så hjälper vi dig!

Marikka Patrakka

Befattning: Bibliotekarie
E-post: marikka.patrakka@stockholm.se
Telefon: 08-508 49 568