Psykiatri 1, 100p

Kurskod: PSYPSY01

Skriftlig del:

Prövningen består av ett skriftligt prov, max skrivtid 4 timmar.

Muntlig del:

Prövningen består också av ett muntligt förhör. Det muntliga förhöret avser att följa upp det skriftliga provet. Förhöret ska ske inom två veckor efter det skriftliga provet. Bokning av tid sker i samband med det skriftliga provet.

Prövningens innehåll

  • Psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, kunskap, utveckling och användning av olika behandlingsformer samt behov av evidensbaserad kunskap.
  • Förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet påverkar psykisk hälsa och ohälsa.
  • Identifikation av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa.
  • Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
  • Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal.

Rekommenderad litteratur

Psykiatri 1

Ann-Marie Göransson

Sanoma Utbildning

ISBN 978-91-523-0759-5

Kursplan. (www.skolverket.se/laroplaner)

Dela: