Till innehåll på sidan

Prövningsinformation

Vad är en prövning?

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning. Det innebär att du redan har kunskaper eller på egen hand läser in en kurs enligt kursplan och gör en tentamen - i vissa fall både skriftligt och muntligt. Du börjar med det skriftliga provet och följer upp, om så krävs med den muntliga delen. Tiden för den muntliga delen får du när du gör den skriftliga delen. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, ex. laborationer eller andra praktiska moment.

Vad säger Skollagen om prövning?

20 kap. kommunal vuxenutbildning, 30 § Prövning:
Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om eleven har fått minst betyget E på kursen eller gymnasiearbetet. Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.
Information om prövningar på Skolverkets webbsida

 

Dela:
Kategorier: