Till innehåll på sidan

Prövningar

Under hösten erbjuder vi ett stort antal prövningar i många olika kurser.

Prövningar hösten 2021

Vi på Åsö vuxengymnasium erbjuder den här hösten prövningar veckovis, se datum för de olika prövningskurserna. Vi erbjuder prövningar i de kurser som vi erbjuder i vårt kursutbud. Prövningsplatserna brukar fyllas snabbt och det är först till kvarn som gäller. Tänk på att mellan den skriftliga examinationen och den muntliga brukar det vara en vecka, så det är en bra ide att påbörja arbetet snarast, med det material du ska examineras i muntligt.
Datum för höstens prövningar hittar du här

Vad är en prövning?

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos någon av skolorna som anordnar vuxenutbildning. Det innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplan och tentar - i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, ex. laborationer eller andra praktiska moment. Hos oss på Åsö vuxengymnasium kan du endast skriva prövningar i kurser som vi har i vårt aktuella kursutbud. Se hela vårt kursutbud här

OBS! Det är viktigt att du själv går in på prövningskurssidan för önskad prövning och läser noga om vilka förberedelser som krävs. Det finns annars en risk att du missar moment som ingår i prövningen eller att du inte hinner förbereda dig i tid.

 

Höstens prövningar 2021

Nu hittar du höstens prövningschema här. Kom ihåg att prövningsplatserna brukar fyllas snabbt och det är först till kvarn som gäller när anmälan öppnar.

Prövningar

En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du behärskar kunskapskraven utifrån kurs/ämnesplanen. 

  • Du får ingen handledning inför prövningen utom den information som finns på anordnarens webbsida
  • Både vid skriftligt och muntligt prov krävs legitimation (fotolegitimation)
  • Den prövande är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs
  • 1-2 veckor före prövningen kommer du att, till din angivna e-postadress, få en kallelse till prövningen
Dela:
Ingress: 
Under hösten erbjuder vi ett stort antal prövningar i många olika kurser.