Prövningar

Vad är en prövning?

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos någon av skolorna som anordnar vuxenutbildning. Det innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplan och tentar - i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, ex. laborationer eller andra praktiska moment. Hos oss på Åsö vuxengymnasium kan du endast skriva prövningar i kurser som vi har i vårt aktuella kursutbud. Se hela vårt kursutbud här. 

Vi erbjuder prövningar två gånger per år; vår och höst.

Klicka på sidan Prövningskurser för att se vilka kurser vi erbjuder prövningar i.

 

Prövningar 2018

Höstens prövningar 2018.

Nu är alla höstens prövningar är fullsatta. Du kan hitta prövningstillfällen hos andra anordnare. För information om andra prövningsanordnare besök Vuxenutbildningscentrum webbsida.

För alla som anmält sig till en prövning gäller det att administrationsavgiften på 500 kr/kurs är oss tillhanda senast sista anmälningsdag för prövningen för att en kallelse ska skickas.

Vårens prövningar 2019.

Anmälan till vårens prövningar öppnar onsdagen den 28 november kl. 13.00.

Prövningar

En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du behärskar kunskapskraven utifrån kurs/ämnesplanen. 

Du får ingen handledning inför prövningen utom den information som finns på anordnarens webbsida.
Både vid skriftligt och muntligt prov krävs legitimation (fotolegitimation).
Den prövande är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs.
1-2 veckor före prövningen kommer du att, till din angivna e-postadress, få en kallelse till prövningen.

Dela: