Prövningar

Vad är en prövning?

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos någon av skolorna som anordnar vuxenutbildning. Det innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplan och tentar - i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, ex. laborationer eller andra praktiska moment. Hos oss på Åsö vuxengymnasium kan du endast skriva prövningar i kurser som vi har i vårt aktuella kursutbud. Se hela vårt kursutbud i vår kurskatalog. Vi erbjuder prövningar två gånger per år; vår och höst.

 

Prövningar 2018

Alla vårens prövningar är fullsatta.

Anmälan till höstens prövningar öppnar den 12 juni kl. 13.00. Då hittar du även höstens prövningsschema. Men du kan redan nu läsa om vilka kurser vi erbjuder prövningar i och vad du förväntas ha kunskaper om: Kurser vi erbjuder prövningar i 2018.

För information om andra prövningsanordnare besök Vuxenutbildningscentrum webbsida.

Prövningar

En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du behärskar kunskapskraven utifrån kurs/ämnesplanen. 

Du får ingen handledning inför prövningen utom den information som finns på anordnarens webbsida.
Både vid skriftligt och muntligt prov krävs legitimation (fotolegitimation).
Den prövande är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs.
1-2 veckor före prövningen kommer du att, till din angivna e-postadress, få en kallelse till prövningen.

Vilka ämnen kan jag göra prövning i på Åsö?

Åsö anordnar prövningar i ämnen vi normalt undervisar i (kurskatalog)

  • Data
  • Ekonomiska och estetiska ämnen
  • Matematik
  • Mediaämnen
  • Naturvetenskapliga ämnen
  • Moderna språk
  • Vård och omsorg
  • Samhällsvetenskapliga ämnen
  • Svenska/SAS
Dela: