Prövningar

Vad är en prövning?

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos någon av skolorna som anordnar vuxenutbildning. Det innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplan och tentar - i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, ex. laborationer eller andra praktiska moment. Hos oss på Åsö vuxengymnasium kan du endast skriva prövningar i kurser som vi har i vårt aktuella kursutbud. Se hela vårt kursutbud här. 

Vi erbjuder prövningar två gånger per år; vår och höst. Klicka på sidan Prövningskurser för att se vilka kurser vi erbjuder prövningar i.

OBS! Det är viktigt att du själv går in på prövningskurssidan för önskad prövning och läser noga om vilka förberedelser som krävs. Det finns annars en risk att du missar moment som ingår i prövningen eller att du inte hinner förbereda dig i tid.

Prövningar 2019

Anmälan till höstens prövningar är stängd

Anmälan till höstens prövningar är stängd då platserna är slut.

Nästa prövningstillfälle hos oss är våren 2020. Anmälan till vårens prövningar öppnar 3 december kl. 13.00.

Om du söker prövningstillfällen under hösten kan du vända dig till andra utbildningsanordnare i Stockholm. För att få information om andra anordnare som erbjuder prövningar besök sidan Betygsprövningar i Stockholm.

Prövningar

En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du behärskar kunskapskraven utifrån kurs/ämnesplanen. 

  • Du får ingen handledning inför prövningen utom den information som finns på anordnarens webbsida
  • Både vid skriftligt och muntligt prov krävs legitimation (fotolegitimation)
  • Den prövande är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs
  • 1-2 veckor före prövningen kommer du att, till din angivna e-postadress, få en kallelse till prövningen
Dela: