Sirpa Wahlberg Borgström

Rektor för ämnena: Naturvetenskap, samhällsorienterande ämnen, matematik, media och IT

photo of Sirpa Wahlberg Borgström

Sirpa Wahlberg Borgström

Befattning:
E-post:
Telefon:
08-508 49 501 | 076-12 49 501