Caroline Nilsson

Studie- och yrkesvägledare, rum H5

Telefontid:
Måndagar:
8:30-9:30
Torsdagar: 8:30-9:30
Telefon: 08-508 49 580

Drop-in
Måndag – torsdag 10:00-11:00 och 13:00-14:00

Caroline Nilsson

Befattning:
E-post:
Telefon:
08-508 49 580