Anneli Hofström

Campus chef: ansvarar för Ekonomi, Elevadministration, Kommunikation, Bibliotek, IT, Vaktmästeri, Städ, SYV, Specialpedagog och elevstöd

photo of Anneli Hofström

Anneli Hofström

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-129 16 18