Till innehåll på sidan

Dags att söka sommarkurser!

Nu är det dags att söka våra 5-veckors sommarkurser med start 24 maj. Sista ansökningsdag är 28 mars. Du ansöker som vanligt via din kommun.

Åsö vuxengymnasium erbjuder 16 olika sommarkurser. Sommarkurserna är på heltid och pågar mellan 24 maj och 26 juni. För att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19 sker undervisningen på Åsö vuxengymnasium just nu i huvudsak som fjärrundervisning. Läs mer om fjärrundervisning nedan.

Grundläggande kurser:

Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 3

Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 4

Gymnasiekurser:

Biologi 2

Engelska 6 

Historia 1b

Matematik 2a

Matematik 2b

Matematik 3b

Matematik 3c

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 3

Svenska som andraspråk 3

Fjärrundervisning innebär att:

  • du i huvudsak kommer att studera hemifrån med hjälp av digitala verktyg
  • du kommer använda en av våra lärplattformar; Moodle eller Teams (du får information från din lärare vid kursstart vilken lärplattform du kommer att använda)
  • du behöver vara tillgänglig under utsatt kurstid för att kunna ta del av digitala genomgångar, grupparbeten, handledning eller andra kursaktiviteter
  • om situationen tillåter så kommer klassrumskurserna att återgå till klassrumsundervisning på plats i Campus Åsös lokaler

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Vad är fjärrundervisning?

Enligt Skolverket är fjärrundervisning interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Vad är distansundervisning?

Enligt Skolverket kan elever och lärare i distansundervisningen vara åtskilda i både rum och tid. Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. 

Dela: