Till innehåll på sidan

Nu är ansökan öppen till Stockholms stad stipendier för vuxenstuderande

Du som studerar inom vuxenutbildningen på Åsö vuxengymnasium har möjlighet att ansöka om stipendier via de stiftelser som Stockholms stad förvaltar. Ansökningsperioden för vårterminen 2021 är mellan den 11 januari och 26 februari.

Stipendiernas och bidragens storlek varierar, då de baseras på fondernas årliga avkastning och tidigare års utdelning. Det innebär att ett år kan utdelningen omfatta större belopp än ett annat år. Det är Donationsstiftelsegruppen som beslutar om utdelning och de meddelar endast om beviljade ansökningar. Mer information hittar du på Stockholms stads sida Stipendier eller på Åsö vuxengymnasiums sida https://asovuxengymnasium.stockholm.se/stipendium

Så här ansöker du till Stockholms stads stipendier

Komvuxstuderande som ansöker om stipendier använder samma blankett övriga gymnasieskolan, se nedan. Eftersom eleverna är vuxna får de redovisa hushållets ekonomi, alltså om de är ensamstående, sambo eller gifta. De behöver alltså inte redovisa sina föräldrars inkomster. Beviljade bidrag betalas ut i slutet av terminen.

 1. Innan du fyller i ansökningsblanketten bör du läsa bilagan till ansökan om stiftelsemedel Stiftelsebilaga 2021 GDPR 
 2. Fyll i ansökningsblanketten Ansökningsblankett Elevstipendium våren 2021
 3. Skicka in ansökningsblanketten och de bilagor som krävs. Du skickar ansökan till:

  Stadsledningskontoret
  Donationsstiftelsegruppen
  Elevstipendier
  105 35 Stockholm
   

 4. Du som uppfyller villkoren för flera stiftelser behöver endast skicka in en ansökan. Du behöver inte ange stiftelsens namn.

Under ansökningsperioden kan ansökningsblanketter skrivas ut eller hämtas i Stadshusets reception, Ragnar Östbergs Plan 1.

Tänk på

Ansökningar som kommer in efter ansökningstiden eller är ofullständiga behandlas inte.

Kontakt

Om du har frågor om stipendium kan du kontakta Donationsstiftelsegruppen.

Donationsstiftelsegruppen
E-post: funktion.stiftelser@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 800

Dela: