Åsö vuxengymnasium snabbutbildar personal till vården

Stockholms stad snabbutbildar just nu frivilliga för att jobba extra där det behövs under coronapandemin. Först ut att genomgå utbildningen är 25 personer som har anmält intresse för att jobba som vårdassistenter i äldreomsorgen och hemtjänsten. Det är Stockholms stads eget komvux Åsö vuxengymnasium på Södermalm som håller i själva utbildningen. Både P4 Stockholm och Svenska Dagbladet har uppmärksammat utbildningsinsatsen.

– Vi startade vår första snabbutbildning i tisdags och tanken är att deltagarna kommer att kunna jobba i äldreomsorgen och hemtjänsten redan nästa tisdag, säger Tobias Fannkvist som är rektor för yrkesutbildningarna på Åsö vuxengymnasium. Efter utbildningen får deltagarna en anställning i Stockholms stad och får arbeta inom vård och omsorg i någon av Stockholms stads stadsdelsförvaltningar.

– På måndag tar vi emot 25 nya personer i nästa omgång. Vi kommer att fortsätta att rulla utbildningsomgångar under hela våren, tillägger Tobias Fannkvist. Utbildningarna är en vecka långa och kommer att vara på halvdistans. Vårdlärare som vanligtvis undervisar på

undersköterskeutbildningen på Åsö vuxengymnasium leder undervisningen både i klassrum och på distans. Deltagarna kommer att vara i skolan under förmiddagarna medan eftermiddagarna viks åt hemstudier. Utbildningen avslutas med ett slutprov och deltagarna får ett kursbevis efter avslutad utbildning.

Över tusen personer har anmält intresse att jobba inom vård och omsorg

Initiativet till att starta snabbutbildningar för personer som kan jobba i äldreomsorgen och hemtjänsten kom från Arbetsmarknadsförvaltningens enhet Arbetsgivarsamverkan. Arbetsgivarsamverkan ansvarar för att strategiskt samordna förvaltningens samverkan med näringslivet och mobilisera arbetsgivare att erbjuda arbetstillfällen till stadens invånare.

– Vi har hittills fått in över 1100 intresseanmälningar från personer som vill vara med och bidra inom vården. Det är både personer som har anmält sitt intresse via länk på Stockholms stads webbplats start.stockholm och medarbetare inom Stockholms stad som idag jobbar inom barnomsorgen, förklarar Katarina Bexar som är enhetschef för Arbetsgivarsamverkan.

Utbildningens innehåll

Deltagarna i utbildningen har varierade förkunskaper men ingen har en formell vårdutbildning och det är heller inget krav. Tanken är att deltagarna kommer att arbeta som vårdassistenter till utbildad personal i äldreomsorgen och i hemtjänsten. Fokus i snabbutbildningen ligger på omvårdnad och deltagarna kommer att få undervisning i utvalda delar ur gymnasiekursen Vård- och omsorgsarbete 1. Deltagarna kommer bland annat att lära sig om arbetet inom hemtjänsten, kommunikation och bemötande, dokumentation och lagar, smitta, smittspridning och hygien, livsmedelshygien, ergonomi, städteknik samt en webbutbildning i Covid-19.

– Efter en veckas utbildning kommer deltagarna att främst arbeta med att stötta upp ordinarie vårdpersonal, säger Katarina Bexar. Hon fortsätter.

– De ska vara en resurs inom vården och avlasta undersköterskor och annan vårdpersonal så att de ska kunna fokusera på de arbetsuppgifter som de är utbildade till att göra.

Arbetsmarknadsborgarråd Karin Ernlund på plats på Åsö vuxengymnasium när den första snabbutbildningen drar igång

Arbetsmarknadsborgarråd Karin Ernlund besökte under tisdagen snabbutbildningen på Åsö vuxengymnasium. Hon betonar vikten i Stockholms stads satsning på snabbutbildningar av personal som snabbt kan komma ut och arbeta i den hårt pressade vården.
– Vi kommer att se ett ökat personalbehov inom äldreomsorgen och hemtjänsten under närtid, säger Karin Ernlund. Hon tillägger att denna satsning kommer att ge positiva effekter för utbildad personal i vården.
– Tankarna är att de som går dessa snabbutbildar kommer att vara stöd och hjälp till den utbildade vård- och omsorgspersonal som sliter ute i våra verksamheter så att de kan jobba på toppen av sin kompetens, tillägger hon.
– De som går utbildningarna kommer att bli tillräckligt rustade för att kunna utföra enklare arbetsuppgifter och vara stöd och hjälp till vårdpersonalen.

Länkar till nyheter om Åsö vuxengymnasiums snabbutbildningar

P4 Stockholm

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7451600

Svenska dagbladet

https://www.svd.se/1200-personer-vill-hjalpa-till-i-stockholms-aldrevard

 

Dela: