Tips och råd till dig som studerar inom vuxenutbildningen

Studieteamet i Stockholms stad har nu färdigställt goda tips och råd till dig som studerar inom vuxenutbildningen och nu har all undervisning på distans.

Du hade kanske tänkt att studera i klassrum under våren. Förutsättningarna har hastigt ändrats. För att du ska klara dina distansstudier så bra som möjligt, har Studieteamet satt ihop några tips till dig.

Din lärare har ett stort ansvar för att du ska kunna ta till dig av undervisningen. Berätta för din lärare om vilken hjälp du behöver. Du kan ställa frågor om lektionens innehåll, hur du ska förstå syftet med en uppgift, hur du ska planera dina studier mm. Det kan även handla om stöd i din planering, få inlästa läromedel, få göra muntliga prov istället för skriftliga.
Det finns olika sätt att ha kontakt med din lärare på, t.ex. telefon, mail eller annat som skolan erbjuder.

Planering Skolans lärplattform kan vara ett bra underlag att skapa din egen planering ifrån. Om du behöver hjälp med att förstå lärplattformen, kan du kontakta din lärare. Du kan göra din planering på ett vanligt papper, i en anteckningsbok eller kalenderappen i din mobil. Planera till exempel in tider för studier, måltider och återhämtning!

Låt kreativiteten flöda! Låt inte distansstudierna stoppa dina tankar och idéer som du skulle ha diskuterat i ett klassrum. Leta efter nya vägar att diskutera! Kontakta din lärare, andra som studerar eller kanske någon i din närhet.

Stöd och anpassningar Om du vill veta mer om vilket stöd din skola erbjuder, kan du säkert hitta information på skolans lärplattform.
Hälsa och lärande För att studierna ska gå bra är det viktigt att du mår bra. Det är bra att ha fasta rutiner för mat, vila och aktivitet. Ta pauser och gärna en kort lunchpromenad.

Stort lycka till med studierna!
Hälsningar, Studieteamet

Här är några länkar där du kan hitta tips på stöd i studier

Studieteknik: https://www.ur.se/orkaplugga/

Forum för att prata med andra studerande: https://www.pluggakuten.se

Gratis mattehjälp: https://www.facebook.com/groups/2729237393970682/

Läs och skrivstöd i surfplatta och mobil: http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/15._las-_och_skrivstod_i_surfplatta_mobiltelefon_och_dator.pdf

 

Dela: