All undervisning inom komvux, sfi och yrkeshögskola kommer från och med 18 mars att ställas om helt till distansundervisning

Tisdagen den 17 mars 2020 gav regeringen rekommendationen att kommunal vuxenutbildning ska bedrivas på distans. Vuxenutbildningen i Stockholms stad följer detta och ger samtliga skolor i uppdrag att ge alla elever distansundervisning tillsvidare och inte ge klassrumsundervisning. Det innebär att du som studerar på Åsö vuxengymnasium inte har undervisning i skolan från och med onsdagen den 18 mars. Undervisningen sker på distans.

Du som är elev på Åsö vuxengymnasium kommer att få mer information från skolan kring dina fortsatta studier.

Dela: