Åsö vuxengymnasium erbjuder elever att läsa kurs på distans istället för i klassrum

Med anledning av Coronaviruset covid-19 erbjuder Åsö vuxengymnasium dig som är antagen på en kurs hos oss, att läsa din kurs på distans istället för i klassrum. Alla elever på Åsö vuxengymnasium har idag den 16 mars blivit informerade via mejl om möjligheten att få undervisning på distans och hur undervisningen den närmaste tiden kommer att bedrivas.

Flexibel distansundervisning för att ge dig möjligheterna att nå dina studiemål

Du som studerar på SIFA och Åsö vuxengymnasium erbjuds tillsvidare distansundervisning istället för klassrumslektioner. Om du trots allt har behov av klassrumslektioner, meddela din lärare via mejl. Kontaktuppgifter till din lärare hittar du på lärplattformen Moodle.

Kommunikation via Moodle/Teams/Mejl

Du som är elev på Åsö vuxengymnasium hittar allt kursmaterial finns på din kurssida på lärplattformen Moodle. Har du frågor om kursen vänd dig till din lärare via mejl.

Närvaro/aktivitet i distansstudier

För att undvika avbrott i kursen behöver du vara aktiv i kursen genom att göra de uppgifter som finns i lärarens kursplanering.

Prov, metodövningar, muntliga redovisningar och laborationer

Det är inte självklart att samtliga moment i kursen kan ersättas med distanslösningar. Exempel på sådana moment är prov, metodövningar, muntliga redovisningar och laborationer. Din lärare kommer att informera dig om hur dessa moment kommer att gå till.

Studie- och yrkesvägledning

Drop-in tiderna till våra Studie- och yrkesvägledare är för tillfället inställda. Du når våra Studie- och yrkesvägledare via mejl: asosyv@edu.stockholm.se och telefon 08-508 49 580. Aktuella telefontider hittar du på sidan Studie- och yrkesvägledning

Expeditionen

Just nu är expeditionen stängd för besök. Du når Expedition via mejl: asovuxengymnasium@edu.stockholm.se och på telefon 08-508 49 510. Aktuella telefontider hittar du på sidan Elevadministration

Dela: