Inställt informationsmöte måndagen 16 mars

Åsö vuxengymnasiums informationsmöte i vår aula för nya komvuxelever är inställt. Informationsmötet var planerat att hållas den 16 mars kl. 16.00 och ställs nu in i enlighet med Folkhälsomyndigheten beslutet att allmänna sammankomster med mer än 500 personer stoppas tills vidare.

Onsdagen den 11 mars tog Folkhälsomyndigheten beslutet att allmänna sammankomster med mer än 500 personer stoppas tills vidare. Vi på Åsö vuxengymnasium följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens riktlinjer och ställer in vårt informationsmöte den 16 mars som var riktat till dig som ska läsa komvuxkurser hos oss nu i mars. För att du ska ta del av den information som brukar förmedlas på våra informationsmöten så har vi sammanställt informationen på sidan Bra att veta inför kursstart. Vi välkomnar dig istället direkt till kursens första lektionstillfälle.

Du hittar information om kursens första lektionstillfälle, lärare och sal på sidan Kurstart mars 2020.

Dela: