Nyhet! Preparandkurser i matematik för dig som ska läsa matematik med kursstart oktober

Från och med kurstarten i oktober startar alla matematikkurser på Åsö vuxengymnasium med en Preparandkurs. Syftet med Preparandkurserna är att ge dig chansen att repetera dina tidigare kunskaper som är viktiga inför dina fortsatta studier i matematik. Med Preparandkurserna ges du de bästa förutsättningarna för att nå dina studiemål i matematik. Alla elever som är antagna på en kurs i matematik på Åsö vuxengymnasium får en inbjudan till Preparandkursen via e-post.

Matematik 1 -Preparandkurs

Var: Åsö vuxengymnasium

Sal: D41

När: 15-16 oktober

Dagar: Måndag-tisdag

Tid: Klockan 13.00-16.00

Vad: Repetition och förberedande matematik vid två tillfällen inför kursen Matematik 1.

Måndag: Aritmetik: siffror, tal, positionssystem, heltal,
negativa tal, reella tal, bråk, potenser, räknesätt, prioriteringsregler och procent.

Tisdag: Algebra: algebraiska uttryck, insättning, förenkling, ekvationer och olikheter.

Matematik 2 -Preparandkurs

Var: Åsö vuxengymnasium

Sal: D43

När: 15-16 oktober

Dagar: Måndag-tisdag

Tid: Klockan 9.00-12.00

Vad: Repetition och förberedande matematik vid två tillfällen inför kursen Matematik 2.

Måndag: Aritmetik – Negativa tal, prioriteringsregler, potenser och bråk. Algebra – Uttryck, förenklingar, linjära ekvationer, potensekvationer, formler

Tisdag: Aritmetik – procent och förändringsfaktor. Funktioner – koordinatsystemet, formel, värdetabell, graf, definitionsmängd och värdemängd, f(x), linjära funktioner och exponentialfunktioner

Matematik 3 -Preparandkurs

Var: Åsö vuxengymnasium

Sal: D48

När: 15-16 oktober

Dagar: Måndag-tisdag

Tid: Klockan 13.00-16.00

Vad: Repetition och förberedande matematik vid två tillfällen inför kursen Matematik 3.

Måndag: Algebra och linjära modeller: Algebra, Funktioner, Räta linjens ekvation och Linjära Ekvationssystem

Tisdag: Algebra och Icke-linjära modeller:
Polynom, Andragradsekvationer, Potenser och potensekvationer, Exponentialfunktioner och Logaritmer

Matematik 4 -Preparandkurs

Var: Åsö vuxengymnasium

Sal: D45

När: 15 oktober

Dagar: Måndag

Tid: Klockan 9.00-12.00

Vad: Repetition och förberedande matematik vid två tillfällen inför kursen Matematik 4.

Måndag: Vi börjar Matematik 4 kursen med en intensiv förmiddag av repetition kring dina tidigare kunskaper i Trigonometri: Begreppen sinus, cosinus och tangens och metoder för beräkning av vinklar och längder i rätvinkliga trianglar. (från Ma 1c) Bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen för en godtycklig triangel. (från Ma 3c)

 

Dela: