Nu är vuxenutbildningens olika delar samlade under ett tak – Campus Åsö invigdes fredagen den 24 augusti

Fredagen den 24 augusti invigdes Campus Åsö på Blekingegatan 55 av Stockholms arbetsmarknadsborgarråd Emilia Bjuggren. På Campus Åsö samlas vuxenutbildningens olika delar och kommer att utgöra ett nav för Stockholms vuxenutbildning.

Campus består av Åsö vuxengymnasium, Frans Schartaus Handelsinstitut, SIFA - Stockholms intensivsvenska för akademiker och YFI - yrkesutbildning med integrerad språkutbildning. Alla verksamheter som omfattas av Campus Åsö är i egen regi och kommer att erbjuda samma utbildningar som de gör idag mot såväl yrke som vidare studier, skillnaden är att de under Campus Åsö är samlade under ett tak.

– Campus Åsö ska erbjuda stockholmarna ett stort kursutbud med allt från SFI och intensivsvenska för akademiker, till enskilda komvuxkurser, hela yrkesutbildningar och yrkeshögskola, berättade Roswitha Rieder som är verksamhetsområdeschef för vuxenutbildningen i egen regi och inledande talare på invigningen.

Roswitha talade om om sina höga förväntningar och fördelen att samla olika delar av vuxenutbildningen på samma ställe.
– Campus Åsö kommer att kännetecknas av att vara en plats där de studerande ser en röd tråd genom sina studier och där fler stockholmare ska påbörja, genomföra och slutföra sina studier, säger Roswitha.

Avdelningschef Bengt Jönsson beskrev vidare fördelarna med ett samlat campus för vuxenutbildning i Stockholm.
– Organisationen av vårt Campus Åsö innebär också att vi nu ger våra rektorer bättre förutsättningar att kunna vara just pedagogiska ledare.

Stockholms arbetsmarknadsborgarråd Emilia Bjuggren delgav sin glädje att få vara på plats vid invigningen av Campus Åsö och äran att få klippa bandet. Hon berättade om vikten av vuxenutbildning i Stockholm och visade sin tacksamhet gentemot lärare, rektorer och övrig personal.
– Det är ni som varje dag gör det möjligt för Stockholmarna att få vuxenutbildning av hög kvalitet.

För mer information se asovuxengymnasium.stockholm.se/campus-aso

Du hittar även mer information om Campus Åsö i vårt nya informationsblad som du hittar i skolans lokaler.

Dela: