Campus Åsö -startskott 24 augusti

Den 24 augusti går startskottet för nya Campus Åsö. Campus Åsö kommer att bestå av sex enheter: nuvarande Åsö vuxengymnasium, SIFA (Stockholms Intensivsvenska för akademiker), Frans Schartaus handelsinstitut, YFI (Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning) samt en ny administrativ enhet där studie- och yrkesvägledare, elevadministration, specialpedagog och språkstöd, ekonomi, kommunikation, bibliotek, IT, vaktmästeri och lokal kommer att ingå. Åsö vuxengymnasiums alla delar kommer då att ingå i Campus Åsö och kommer få ett nytt grafiskt uttryck och ett nytt namn. Syftet med organisationen är att skapa organisatorisk närhet mellan olika nivåer inom vuxenutbildningen och att på så sätt skapa en sammanhållen vuxenutbildning.

Campus Åsö erbjuder samma kurser och utbildningar som är tillgängliga inom egen regi idag -samlade under ett tak

Alla enheter kommer att finnas samlade under samma tak på Blekingegatan 55 och kommer att erbjuda samma kurser och utbildningar som idag; SFI och Intensivsvenska för akademiker, enskilda komvuxkurser, distansutbildningar, hela yrkesutbildningar  och Yrkeshögskola. Campus Åsö ska erbjuda stockholmarna en fysisk plats där vuxenutbildningen på olika nivåer i egen regi samlas.

Startskott 24 augusti

I och med startskottet den 24 augusti så kommer den nya organisationen att vara på plats. De fysiska förändringarna kommer att ta tid och att det är några delar i taget som kommer på plats. I augusti kommer vi att slå upp portarna till vårt nya bibliotek som kommer ligga centralt i H-korridoren och på så sätt vara en mötesplats och tillgängligt för alla. Med tiden kommer Campus Åsö att utvecklas och fler delar kommer att ingå. Det ska även vara en mötesplats där de studerande kommer i kontakt med arbetsgivare, företagsrådgivare, myndigheter, forskning och högskola. Den 24 augusti klipper borgarrådet Emilia Bjuggren bandet för nya Campus Åsö på Blekingegatan 55.

Ny webbplats och ny utbildningskatalog i oktober

I augusti kommer även arbetet för att skapa en gemensam webbplats för Campus Åsö att påbörjas samt arbetet med en gemensam utbildningskatalog. Både webbplats och katalog kommer att vara tillgängliga i mitten av oktober inför sökperioden för vårens kurser. Fram tills dess så är det nuvarande webbplatser och utbildningsmaterial som gäller. Frans Schartaus Handelsinstitut och YFI kommer även i framtiden att behålla sina befintliga webbplatser och utbildningsmaterial.

OBS! T.o.m. sista ansökningsdagen den 19 augusti för kurser med kursstart i oktober ansöker du fortfarande till Åsö vuxengymnasium via din kommuns ansökningssystem. Det är först till ansökningsperioden för vårens kurser som du kommer att hitta nya namnen Campus Åsö i ansökningssystemen.

Här nedan hittar du länkar till höstens kursutbud.

Åsö vuxengymnasium

SIFA

Frans Schartaus Handelsinstitut

YFI

Läs mer om framtida Campus Åsö här

Dela: