Åsö vuxengymnasium invigt som vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium invigdes fredagen den 9 februari som vård- och omsorgscollege. Det innebär en uppgradering och förstärkning av attraktiviteten till utbildningarna inom vård och omsorg, några av de största bristyrkena i Stockholm.  I konceptet ingår krav på utbildningen och ett nära samarbete med arbetlivet. Åsö vuxengymnasium blir först i stan med det nya konceptet för vuxenutbildning.

-Det här är ett stort steg för att förbättra möjligheterna att skapa jobb och förbättra matchningen inom vård och omsorg. Utbildningarna rör några av Stockholms största bristyrken och vi ser att det här är utbildningar som leder till jobb. Certifieringen innebär att vi kommer förbättra utbildningarna och samverkan med arbetslivet ytterligare, säger Mirja Räihä (S), arbetsmarknads-, idrotts- och kulturborgarråd i Stockholm.

Certifieringen omfattar Åsö vuxengymnasiums Vård- och omsorgsprogram och yrkeshögskoleutbildning till Barnspecialistundersköterska

Certifieringen omfattar Åsö vuxengymnasiums gymnasiala Vård- och omsorgsprogram och yrkeshögskoleutbildning till Barnspecialistundersköterska. Syftet med vård- och omsorgscollege är höja kvaliteten inom vård- och omsorgsutbildningen för att öka attraktiviteten i yrket. Vård- och omsorgscollege finns sedan tidigare som gymnasieutbildning i Stockholm på Kungsholmens västra gymnasium men det har inte tidigare funnits på Komvux. Nu blir Åsö vuxengymnasium först i stan med det nya konceptet för vuxenutbildning.

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Läs mer om kvalitetskriterierna på: www.vo-college.se/certifiering/kvalitetskriterier

Kvalitetssäkrad utbildning

VO-College Stockholm erbjuder en kvalitetssäkrad utbildning med högskoleförberedande vård- och omsorgsprogram på gymnasienivå, Vård- och omsorgsutbildning på Komvux och specialistutbildningar för undersköterskor på Yrkeshögskolenivå. I samverkan ingår idag Stockholms stad, Solna stad, Sollentuna kommun, Haninge kommun, Botkyrka kommun,  Röda Korsets högskola och Stockholms läns landsting.

Dela: