Utbilda dig till undersköterska på Åsö vuxengymnasium

Undersköterskeutbildningen på Åsö vuxengymnasium är en yrkesutbildning för dig som vill jobba inom vården. Bristen på utbildade undersköterskor är stor och behovet i Stockholm ökar. Det finns stor efterfrågan på undersköterskor över hela landet och enligt SVT Nyheter som tagit del av en rapport från SKL, så har två tredjedelar av landets kommuner svårt att få tag i vårdpersonal. Efter avslutad undersköterskeutbildning på Åsö vuxengymnasium kan du arbeta som undersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent eller boendestödjare. Potentiella arbetsplatser för undersköterskor är bland annat vård och omsorgsboende för äldre, akutsjukvården, vårdcentraler, hemtjänsten och hemsjukvården.

Förkunskaper, kursstarter och kurslängd

För att kunna läsa Undersköterskeutbildningen hos oss krävs det att du har grundläggande behörighet motsvarande grundskola. Vård- och omsorgsutbildningen på Åsö vuxengymnasium består av 1500 poäng enligt VOC riktlinjer. Utbildningens längd är beräknad till tre terminer. Nivå C är en fördjupning där du kan välja mellan inriktningarna Hälsa och Sjukvård och Äldreomsorg. Hos oss kan du välja att läsa utbildningen i klassrum eller på distans. Läser du utbildningen på distans skriver du alla prov och gör obligatoriska moment i skolans lokaler. Du söker utbildningen som ett kurspaket. Utbildningen startar fyra gånger per år; januari, mars, augusti och oktober.

Vård- och omsorgscollege

År 2018 avser Åsö vuxengymnasium bli certifierad inom Vård- och omsorgscollege (VOC). Det innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad utifrån VOC kvalitetskriterier, läs mer på www.vo-college.se/certifiering/kvalitetskriterier. För elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården. För att läsa mer om kursstarter för Undersköterskeutbildningen våren 2018 klicka på den lila gröna nedan. Du ansöker till utbildningen via länken till din kommun.

APL- Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på riktigt på ex. ett sjukhus, omsorgsboende eller vårdcentral. Kanyarat som läser undersköterskeutbildningen på Åsö vuxengymnasium berättar i en kort intervju att hennes APL var det absolut bäasta med utbildningen.
-APL var det bästa! Jag lärde mig väldigt mycket under min APL. Jag hade kul tillsammans med handledaren, arbetskamrater och de äldre. Jag har redan fått ett jobberbjudande efter praktiken.

Vidare berättar hon att drömmen om att jobba som undersköterksa inte bara handlar om ett yrke för henne.
-Ett yrke som undersköterska innebär inte bara att jan kommer att kunna försörja mig själv utan också att jag kommer att få chansen hjälpa andra människor. Det gör mitt liv meningsfullt!

Efter utbildningen vill Kanyarat jobba inom vården som undersköterksa.
-Jag vill självklart jobba inom vården. Det finns många olika möjligheter att utbilda sig vidare inom yrket.

 

Dela: