Företagsekonomi 2, 100p

Kurskod: FÖRFÖR02

Särskild prövning i företagsekonomi 2 består av ett skriftligt prov under 4 timmar. Vid behov genomförs även kompletterande muntligt förhör.

Prövningen innehåller flertalet av nedanstående punkter:

  • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
  • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
  • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.
  • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer.
  • Metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering i form av budgetering och kalkylering.
  • Bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet.
  • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.

Rekommenderad litteratur:

Goodwill 2, Bo Egervall m.fl, Sanoma Utbildning, huvudbok  ISBN 978-91-523-0483-9

 uppgiftsbok ISBN 978-91-523-0484-6,

och ev. elevfacit ISBN 978-91-523-1005-2.

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: