Till innehåll på sidan

Affärsjuridik, 100p

Prövning i Affärsjuridik

Kurskod: JURAFFO

Särskild prövning i affärsjuridik består av ett skriftligt prov under 4 timmar. Vid behov genomförs även kompletterande muntligt förhör.

Prövningen innehåller flertalet av nedanstående punkter:

  • Associationsrätt: företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna.
  • Avtalsrätt: företagsavtal och deras rättsverkan.
  • Hyresrätt: företagens rättigheter och skyldigheter som hyresgäster.
  • Arbetsrätt: arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren.
  • Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet.
  • Köprätt: regler som rör handel mellan näringsidkare.
  • Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter.
  • Kredit- och panträtt samt obeståndsrätt: regler som rör företagens finansiering samt skulder, utmätning och konkurs.
  • Tvistlösning: olika sätt att lösa affärstvister.
  • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Rekommenderad litteratur:

Affärsjuridik, J2000, Jan-Olof Andersson m fl. Liber, ISBN 978-91-47-11623-2

Vid behov kan man använda kommentarer och lösningar till ovanstående bok med ISBN 978-91-47-11624-9

Skolverkets kursplan »

Dela:
Kategorier: